Ordinul nr. 2518/2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

Recent, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 2518 care aduce modificări privind administrarea contribuabililor mari și mijlocii. Acest Ordin aduce inclusiv clarificări cu privire la termenele de transmitere și datele de la care categoriile de contribuabili plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal, prin modificarea și înlocuirea Anexei 5 din Ordinul 1.783/2021.

Principalele noutăți aduse de prezentul ordin sunt următoarele:

 • prorogarea termenului pentru actualizarea listei marilor contribuabili, inclusiv a listei sediilor secundare ale acestora până la data de 10 decembrie 2023;
 • sunt contribuabilii mijlocii, contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază, selectați în limita unui număr maxim de 15.000 de contribuabili (anterior numărul maxim era de 18.478 contribuabili);
 • se aduc modificări cu privire la criteriile ce stau la baza încadrării ca și contribuabili mijlocii;
 • referitor la republicarea Anexei 5 din Ordinul 1.783/2021, se introduc următoarele termene pentru transmiterea fișierul standard de control fiscal:
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 şi care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023, depunerea Declaraţiei informative D406 devine opţională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declaraţiei informative D406 nu vor putea renunţa ulterior la opţiunea exprimată. Opţiunea devine efectivă prin depunerea unei Declaraţii informative D 406 validate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și
  • pentru contribuabilii încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care şi-au menţinut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

Având în vedere cele menționate mai sus, contribuabilii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii începand cu 1 ianuarie 2023, vor avea obligația de raportare de la data de 1 ianuarie 2023, aceasta reprezentând data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Pentru mai multe detalii puteți consulta lista contribuabililor mijlocii valabila de la 01 ianuarie 2023, respectiv Monitorul Oficial nr. 1207  din 15 Decembrie 2022.

Pentru facilitarea depunerii declaraţiei D406, ANAF a republicat validatorul şi schema xls, actualizate, în data de 19 decembrie 2022.

Majoritatea schimbărilor aduse de varianta actualizată a schemei se referă la sectorul bancar și de asigurări. Printre principalele modificări enumerăm următoarele:

 • a fost adăugat un nou nomenclator pentru planul de conturi în legatură cu Societățile din domeniul pensiilor private;
 • s-au actualizat și adaugat unele coduri pentru campurile SupplierID/CustomerID în cadrul structurilor Masterfiles, General Ledger Entries, SourceDocuments and Structures;
 • s-au adăugat noi coduri de taxe în nomenclatorul de WHT și nomenclatorul “TAX-IMP-Impozite” ;
 • a fost adăugat un nou nomenclator pentru clasele de asigurări;
 • au fost activate noi coduri de taxa, în principal aplicabile societăților care au pro-rata de TVA.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați schema SAF-T publicată pe site-ul ANAF.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener - Lider al departamentului de Taxe indirecte