3 min. čítania 9. marca 2017
freediver baitball mexico

Aké výhody získa audit z hĺbkovej analýzy údajov?

3 min. čítania 9. marca 2017

Ukázať zdroje

Dátové analýzy predstavujú pre funkciu auditu skutočnú revolúciu. Okrem toho uľahčujú zavádzanie disruptívnych technológií.

Audit prechádza dátovou revolúciou. Rýchla expanzia typov a objemov údajov, ktoré spoločnosti produkujú, vytvára bohatšie zdroje informácií, ktoré možno účinne využiť pri realizácii auditu. Digitálne analytické nástroje umožňujú odborníkom špecializujúcim sa na rôzne priemyselné odvetvia, aby sa analyzovaním týchto väčších súborov údajov pozreli na podniky aj z iného uhla. To vedie k lepšiemu porozumeniu rizík, výkonnosti a príležitostí.

Hoci sa dátové analýzy používajú už celé desaťročia, obmedzenia v oblasti výpočtovej kapacity, pripojenia a kybernetickej bezpečnosti spôsobili, že bolo náročné získavať, spracúvať a interpretovať údaje zmysluplným a konzistentným spôsobom. V súčasnosti, keď sa väčšina transakcií vykonáva elektronicky, dokážu audítori používaním výkonných dátových analytických nástrojov a techník analyzovať viac dátových bodov ako kedykoľvek predtým, čo prispieva k zvyšovaniu kvality auditu a dôvery v kapitálové trhy.

Schopnosť analyzovať väčšie súbory údajov umožňuje audítorom lepšie identifikovať riziká významných nesprávností vrátane rizík podvodu.

Vďaka schopnosti analyzovať väčšie súbory transakcií a údajov môžu audítori lepšie porozumieť finančným aj nefinančným informáciám. A práve schopnosť analyzovať väčšie súbory údajov umožňuje audítorom lepšie identifikovať riziká významných nesprávností vrátane rizík podvodu.

Takáto hĺbková analýza transakcií s vyšším rizikom uskutočnená v bankovníctve môže napríklad viesť k identifikácii nezvyčajne vysokého počtu transakcií. Toto zistenie môže byť následne predzvesťou chýb vykonaných pri ich spracúvaní a signálom výskytu nesprávností.

Auditová analytika a vyhodnocovanie rizík umožňuje audítorom, aby sa zameriavali na oblasti s vyšším rizikom. V spoločnosti EY sme pre potreby audítorských zákaziek realizovaných na celom svete vyvinuli používateľsky konfigurovanú plochu (tzv. dashboard), vďaka ktorej možno využívať nové analytické nástroje. Našim audítorom pomáha identifikovať oblasti podnikania, ktoré v rámci jednotlivých regiónov vykazujú vyššie alebo nižšie riziko, a zároveň im poskytuje informácie o rôznych krajinách či subjektoch a o ich miere náchylnosti na korupčné praktiky a nedostatočné plnenie regulačných požiadaviek. Tieto zistenia sa zapracovali do auditového plánu s cieľom posilniť funkciu auditu.

V najbližších rokoch budeme svedkami čoraz väčšieho využívania dokonalejších analytických nástrojov. Odborníci v oblasti auditu sa budú hlbšie zaoberať kombinovanými analýzami štruktúrovaných údajov, napr. v rámci účtovnej závierky, ako aj neštruktúrovanými údajmi, napr. v rámci veľkých objemov klientskych zmlúv. Budú schopní poskytovať rozsiahle analýzy a kvalitné obchodné informácie.

Výrazný vplyv na funkciu auditu bude mať aj umelá inteligencia (UI), strojové učenie, robotika a technológia blockchain. Tieto technológie sú však všetky založené na údajoch. Ak nebudete vedieť analyzovať údaje, nemôžete vykonávať dátové analýzy ani implentovať strojové učenie, robotiku či technológiu blockchain.

Očakáva sa, že UI poskytne audítorom účinnejšie a užitočnejšie nástroje, ktoré im umožnia prehľadávať údaje, zisťovať nezrovnalosti a zdokonaľovať techniky. Všetky uvedené činnosti môžu prispieť ku kvalitnejším auditom. Pokiaľ ide o strojové učenie, jeho skutočná hodnota spočíva v tom, že vaše počítače časom naučíte, čo je pre vašu spoločnosť „normálne“ a čo nie je.

Digitálne technológie menia súčasné prostredie prevratným spôsobom. Odborníkom v oblasti auditu poskytujú nástroje, pomocou ktorých sa môžu hlbšie ponoriť do sveta údajov, čím sa zdokonaľuje ich schopnosť klásť lepšie otázky a získavať lepšie odpovede.

Názory tretích strán uvedené v tomto článku nemusia byť nevyhnutne názormi globálnej organizácie EY alebo jej členských firiem. Okrem toho by sa mali vnímať v kontexte času, v ktorom boli vytvorené.

Zhrnutie

Vďaka používaniu výkonných dátových analytických nástrojov a techník sú audítori schopní analyzovať viac dátových bodov ako kedykoľvek predtým, čo prispieva k zvyšovaniu kvality auditu a dôvery v kapitálové trhy.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)