Aliancia EY a SAP

Spoločnosti EY a SAP kombinujú odborové znalosti a vyspelé technologické riešenia, a pomáhajú tak firmám v digitálnej ére rásť a uspieť.

Čo ponúkame?

Podnikanie je pre nás na prvom mieste. Ponúkame preto tvorbu komplexnej stratégie s pridanou hodnotou pre klienta. Dokážeme zvýšiť efektivitu procesov a analyzovať dosah daných riešení na činnosť a prevádzku podniku, čím sa zvyšuje kvalita používateľskej skúsenosti. Klientom pomáhame naplánovať digitálnu transformáciu ich podnikov od návrhu stratégie až po jej realizáciu, aby tak ľahšie dosiahli dlhodobé výsledky.

Táto ponuka služieb založených na výsledkoch a cieľových ukazovateľoch kombinuje rýchlu inováciu s agilnou schopnosťou reagovať na zmeny tak, aby ich vaša firma dokázala maximálne využiť vo svoj prospech.

 • Prechod na riešenie SAP S/4HANA
  prechod na platformu SAP S/4HANA v rámci vlastnej HW infraštruktúry (on-premise) alebo v cloude
 • Pokročilé finančné riadenie
  riešenie zamerané na pokročilé riadenie financií vrátane plánovania, závierok, konsolidácie a optimalizácie daní
 • Pokročilé riadenie dodávateľského reťazca
  nástroje umožňujúce efektívnejšiu realizáciu a riadenie dodávateľského reťazca vrátane plánovania, riadenia vonkajšej a vnútornej logistiky, výroby, riadenia životného cyklu produktov alebo starostlivosti o výrobné a/alebo prevádzkové zariadenie
 • Digitálne riadenie výdavkov
  súbor nástrojov a riešení pre digitálny procurement, výber a riadenie dodávateľov a automatizáciu nákupných procesov
 • Predaj a podpora: Účinné riadenie vzťahov so zákazníkmi
  úplne nový prístup k riadeniu vzťahov so zákazníkmi, riešenie pre elektronický B2B a B2C predaj a podporu zákazníkov
 • Komplexné riadenie ľudských zdrojov 
  riešenie pre riadenie práce so zamestnancami od náboru cez nástup, vzdelávanie a hodnotenie až po riešenie nástupníctva pre jednotlivé pozície
 • Riadenie rizík a ich prevencia
  agilný a digitalizovaný prístup k riadeniu vnútorných a vonkajších rizík zabezpečujúci zvýšenie compliance a zlepšenie kybernetickej bezpečnosti
 • Udržateľný rozvoj
  riešenie na zabezpečenie súladu s pravidlami EHS (environment, health&safety) a ESG (environmental, social, governance)
EY je podľa Gartnera lídrom v oblasti SAP S/4HANA aplikačných služieb
Agentúra IDC označila EY ako “svetového lídra v oblasti SAP implementačných služieb“

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.