Riadenie rizík a ich prevencia

S rozvojom digitálnej ekonomiky dochádza k nárastu objemu aj hodnoty dát, ktoré majú organizácie k dispozícii. Zabezpečenie týchto dát a systémov, v ktorých sa nachádzajú, ako aj ochrana pred ich zneužitím sa preto stávajú kľúčovými potrebami jednotlivých spoločností.

Riešenie SAP pre riadenie kybernetických rizík a ich prevenciu umožňuje priebežne monitorovať riziká, prihlasované identity alebo kybernetické hrozby pri súčasnom uplatňovaní a dodržiavaní regulácií a predpisov, ktorými sa daná organizácia riadi a ktoré jej ukladá legislatíva. 

Riešenie zahŕňa tieto oblasti:

  • Enterprise Risk and Compliance – riadenie finančného, dodávateľského a operačného rizika
  • International Trade Management – screening a posudzovanie potenciálnych rizík; global trade services
  • kyberbezpečnosť, ochrana dát a súkromia – identifikácia, analýza a potlačenie kybernetických útokov, ochrana dát a nástroje na uplatnenie regulácie GDPR
  • Identity Management a správa prístupov – kontrola identít, single sign-on, kontrola používateľských oprávnení a ich kombinácia

Referencie

 

Jednou z mnohých implementácií riešení SAP GRC pre oblasť riadenia prístupu a kontroly procesu bola spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti výroby produktov na osobnú starostlivosť, starostlivosť o domácnosť, ale aj v oblasti výživy. Pre decentralizované procesy a systémy nebolo možné riadiť a automatizovať governance mechanizmy v rámci celej skupiny, takže nebolo možné zabezpečiť ani včasnú detekciu prípadných anomálií a ich riešenie. Niektoré z oblastí neboli pokryté vôbec, preto hrozilo riziko zneužitia používateľských oprávnení alebo iné riziká. Spoločnosť EY pomohla svojmu zákazníkovi definovať procesy v oblasti GRC, štandardizovať ich v rámci celej skupiny a zlepšiť ich vďaka použitým SAP nástrojom a automatizácii s využitím robotic process automation. Vďaka realizovanému projektu tento zákazník výrazne redukoval riziká v oblasti Segregation of Duties, implementoval mechanizmy a kľúčové kontroly vrátane odchádzajúcich zamestnancov a pravidelnej kontroly používateľských oprávnení. 

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.