Photographic portrait of Peter Malik
Peter má vyše 23-ročné skúsenosti v technickej a funkčnej oblasti SAP.

Peter Málik

partner oddelenia podnikového poradenstva a riadenia rizík EY na Slovensku

Absolvent Fakulty manažmentu a aplikovanej kybernetiky Žilinskej univerzity

Kancelária Bratislava, SK

Peter Málik je partnerom oddelenia podnikového poradenstva a riadenia rizík spoločnosti EY v jej bratislavskej a žilinskej kancelárii na Slovensku od roku 2016.

Peter má viac než 23-ročné skúsenosti v technickej a funkčnej oblasti SAP, ktoré zahŕňajú implementáciu, migráciu dát a transformáciu systémových požiadaviek do navrhovania architektúry a dizajn softvérových aplikácií.

Ako Peter Málik prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

"Peter pomáha vytvárať lepšie fungujúci svet tým, že spolupracuje s klientmi na uplatňovaní nových technológií, ako sú napríklad internet vecí (IoT), prediktívna analytika a kognitívna automatizácia. Tieto služby prispejú k odstráneniu rozdielov v oblasti digitalizácie."

Contact Peter