EY photographic for Katarína Sekulová

Katarína Sekulová

Associate director, Brand, Marketing and Communications, EY Slovensko

Katka sa zameriava na Brand, Marketing and Communications v EY Slovensko.

Kancelária Bratislava, SK

Katka má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti predaja, marketingu a komunikácie pre BtB trhy - definovanie marketingovej a komunikačnej stratégie, brand managementu, koordinácia kampaní, PR podpora a mediálna komunikácia.

Má skúsenosti s koordináciou multikultúrnych tímov a vďaka jej silnému leadershipu a tímovému duchu dokáže nielen objaviť schopnosti a talent ľudí, ale aj rozvinúť ich kompetencie a potenciál pre “budovanie lepšie fungujúceho sveta”.

Kontaktujte Katarínu