O súťaži

EY Podnikateľ roka je najprestížnejšia svetová súťaž podnikateľov, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam. Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príklady na poli podnikania, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné. V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch.

Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006. Víťaza vyberá nezávislá porota zložená predovšetkým z predchádzajúcich víťazov súťaže. Proces hodnotenia je zameraný aj na osobnosť súťažiaceho, jeho čestnosť, stratégiu či spoločensky prospešné aktivity.

Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky reprezentuje našu krajinu na svetovom finále súťaže v Monte Carle.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Do súťaže EY Podnikateľ roka sa môže prihlásiť fyzická osoba – podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú podnikateľskú činnosť, alebo vlastník (spoluvlastník) obchodnej spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení.

  • Podnikateľ, resp. spoločnosť, s ktorou sa podnikateľ hlási do súťaže, musí existovať najmenej dva roky a musí mať aspoň päť stálych zamestnancov na hlavný pracovný pomer (minimálny počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer sa nevzťahuje na súťažiacich v kategórii EY Začínajúci podnikateľ roka).  
  • Za jednu spoločnosť môžu spoločne súťažiť maximálne traja jej spoluvlastníci, ak sa zároveň podieľajú na vedení spoločnosti.
  • Podnikateľ sa môže s tou istou spoločnosťou prihlásiť do súťaže maximálne päťkrát. 
  • Zo súťaže sú vylúčení partneri súťaže, členovia poroty súťaže a celorepublikoví víťazi súťaže z predchádzajúcich ročníkov. 
  • Účasť v súťaži je bezplatná.

Kto môže do súťaže nominovať?

Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, napríklad aj jeho kolega, zákazník, zamestnanec alebo príbuzný, najlepšie prostredníctvom nominačného formulára na stránkach www.eypodnikatelroka.sk alebo emailom eypodnikatelroka@sk.ey.com.

Kategórie

EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky

Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka reprezentuje Slovenskú republiku na svetovom finále súťaže EY World Entrepreneur of the Year®, ktoré sa každoročne koná v júni v Monte Carle.

EY Technologický podnikateľ roka

Do kategórie EY Technologický podnikateľ roka môže byť zaradený akýkoľvek účastník súťaže, ktorého spoločnosť technológie vytvára alebo inovatívnym spôsobom využíva. Doplňujúcimi hodnotiacimi kritériami pre túto kategóriu sú úspešnosť integrácie moderných technológií do firemných procesov, miera vplyvu technológií na ekonomickú úspešnosť firmy a dlhodobá stratégia firmy vo využívaní moderných technológií.

EY Začínajúci podnikateľ roka

O titul EY Začínajúci podnikateľ roka sa môže uchádzať akýkoľvek účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov (teda s podnikaním začal po 1. 1. 2019). Podmienka počtu zamestnancov sa na túto kategóriu nevzťahuje.