Právne informácie

 

Pravidlá používania cookies

Ochrana osobných údajov

Správa o transparentnosti

Globálny etický kódex

Etický kódex pre dodávateľa

Legal Statement (EN)

Prehlásenie o prístupnosti webových stránok

AML - Oznámenie o ochrane osobných údajov

Data Protection Binding Corporate Rules (BCR) Program (EN)

Zodpovedné osoby v rámci ochrany osobných údajov

 

Ernst & Young, s.r.o.

Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava

IČO:  35 839 121

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104675/B

 

Ernst & Young Slovakia, spol.  s r.o.

Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava

IČO: 35 840 463

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27004/B

 

Ernst & Young Law s.r.o.

Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava

IČO: 47 255 960

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101367/B