Predaj a podpora: účinné riadenie vzťahov so zákazníkmi

Správanie spotrebiteľov sa mení. V porovnaní s minulosťou výrazne narastá obrat v on-line maloobchodnom predaji, ktorý je dnes na úrovni niekoľko biliónov dolárov ročne. Zákazníci tieto možnosti nakupovania navyše využívajú čoraz častejšie a opakovane.

Zmeny sa však netýkajú len maloobchodného predaja. Podiel elektronického obchodovania narastá aj v oblasti B2B, preto sa riešenia na podporu e-commerce stávajú čím ďalej dôležitejšími.

Ak chcú spoločnosti udržať krok s dobou, pracovať efektívnejšie a neustále zlepšovať svoje služby, musia maximalizovať hodnotu získanú z digitálnych predajných kanálov a využívať dáta na získanie cenných informácií o svojich zákazníkoch, o ich nákupných zvyklostiach a ich spokojnosti.

Ponuka služieb spoločnosti EY v oblasti podpory predaja a zákazníkov zahŕňa riešenia, ktoré umožňujú vytvoriť si ucelený pohľad na zákazníka a jeho preferencie a nadviazať ďalšiu digitálnu komunikáciu s ním prostredníctvom rôznych kanálov. Riešenia pre elektronický obchod, na podporu zákazníkov, pre marketingovú komunikáciu alebo na podporu obchodných zástupcov v teréne prostredníctvom mobilných zariadení umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na dopyt alebo otázky zákazníkov, a tak dlhodobo podporovať ich lojalitu. 

Referencie

 

Jeden z našich zákazníkov, spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby využívala na riadenie vzťahov so zákazníkmi rozličné nástroje. Pracovníci tak museli zisťovať dáta o zákazníkoch vo viacerých systémoch, čo zaberalo veľa času a spôsobovalo nepresnosti, pretože jednotlivé záznamy boli nekonzistentné, často duplicitné, a preto pracovníci predaja a zákazníckeho servisu trávili mnoho času neproduktívnou prácou. Implementácia riešenia SAP Sales Cloud a SAP Service Cloud pomohla spoločnosti skonsolidovať dáta o zákazníkoch tak, aby zodpovedali skutočnosti a boli k dispozícii pracovníkom v zodpovedajúcom rozsahu podľa ich roly, v aktuálnej podobe a v reálnom čase. Uvedené riešenie pomohlo spoločnosti urýchliť interakciu so zákazníkom v oblasti zákazníckeho servisu a zvýšiť spokojnosť zákazníkov a pracovníci predaja tak mohli mať stále k dispozícii vždy aktuálne informácie o zákazníkovi vrátane jeho kontaktov, marketingovej komunikácie, realizovaných transakcií a pod. Prepojenie riešenia na back office systém umožnilo zautomatizovať proces predaja a skrátiť predajný cyklus.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.