Pokročilé riadenie dodávateľského reťazca

Riešenia od spoločnosti SAP poskytujú nástroje pre detailné plánovanie dodávateľského reťazca v bežných aj neštandardných situáciách, zabezpečenie logistiky vrátane rozšíreného skladového hospodárstva, dopravnej logistiky, automatického zberu dát z výrobných zariadení alebo využitie senzorov a technológií IoT (Internet of Things).

K dispozícii sú aj nástroje pre pokročilé riadenie životného cyklu výrobkov alebo integrácia na špecializované CAD systémy slúžiace pre návrhy výrobkov.

Nevyhnutnou súčasťou spoľahlivého fungovania biznisu je aj komplexné plánovanie, správa a riadenie údržby a opráv podnikových aktív, vrátane interných a externých zdrojov, ktoré jednotlivé zásahy realizujú.


To všetko je prepojené nielen s informačným systémom SAP S/4HANA, ale spoločne s využitím SAP Business Network aj v reálnom čase s partnermi pre riadenie spolupráce.  

Referencie

 

Spoločnosť, ktorá je výrobcom hygienických potrieb, ako je napr. dezinfekcia, čelila na začiatku covidovej krízy enormnému nárastu dopytu po svojich produktoch. Dopyt prakticky za noc vzrástol viac než päťnásobne a spoločnosť musela veľmi rýchlo zmeniť stratégiu tak, aby vyriešila kapacitné problémy spojené s týmto nárastom. Pomocou riešenia SAP EWM (Extended Warehouse Management) spoločnosť EY dokázala pomôcť zákazníkovi zmodernizovať spôsob riadenia skladov, automatizovať manipuláciu s materiálom, a tak zvýšiť kapacitu výroby a zároveň znížiť náklady na prácu. Optimalizácia procesov s podporou SAP EWM umožnila spoločnosti znížiť prevádzkový kapitál o približne 20 % a potom výrobné a distribučné náklady o približne 15 %. To sa dosiahlo nielen vďaka zvýšenej vizibilite a kontrole celého procesu, zníženiu skladových zásob pre potreby dodatočných skladových priestorov, automatizácii celého procesu a tým redukcii potrebných pracovných síl, ale aj vďaka zníženiu nákladov na expedíciu a reklamácie zákazníkov.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.