Prechod na riešenie SAP S/4HANA

V neustále sa meniacom svete treba včas reagovať na zmeny na trhu. Čím rýchlejšie dokáže firma využiť tieto zmeny, tým väčšiu konkurenčnú výhodu získa.

Najnovšie riešenie pre riadenie podnikových procesov SAP S/4HANA umožňuje významne zefektívniť podnikové procesy a rýchlejšie sa prispôsobiť zmenám. Používateľské prostredie SAP Fiori možno využiť tak na štandardnú funkcionalitu systému, ako aj na transakcie špeciálne vyvinuté pre potreby zákazníka. 

Riešenie SAP S/4HANA poskytuje podporu pre:

 • účtovníctvo,
 • správu majetku,
 • nákup a skladové hospodárstvo,
 • predaj,
 • riadenie výroby vrátane podrobného výrobného kontrolingu,
 • riadenie kvality,
 • údržbu zariadení,
 • alebo riadenie projektov.

Možno využiť napr. aj automatizované odhlasovanie jednotlivých operácií pomocou čítačiek čiarových kódov.

Spoločnosti, ktoré už využívajú staršie verzie systému SAP a plánujú prechod na systém SAP S/4HANA, dnes stoja pred voľbou, akú formu transformácie zvoliť:

 • Greenfield – reimplementácia systému
 • Brownfield – migrácia starého systému do nového riešenia
 • Bluefield – hybridný prechod

Každá z uvedených možností má svoje výhody a voľba správnej metódy závisí od konkrétnych podmienok – od aktuálnej verzie riešenia, množstva zákazníckych úprav alebo od rozhodnutia, do akej miery aktuálne procesy zmeniť či zachovať.

Používatelia systému SAP majú možnosť využiť tak on-premise riešenie SAP S/4HANA, ako aj jeho cloudovú verziu. V závislosti od potreby úprav štandardného riešenia pre potreby konkrétneho zákazníka si možno aj v cloudovej verzii vybrať z dvoch možností:

 • SAP S/4HANA Public Cloud
 • SAP S/4HANA Private Cloud

Výber správnej možnosti môže byť ovplyvnený potrebou štandardizovať svoje biznis procesy alebo, naopak, prispôsobiť systém špecifickým požiadavkám tej-ktorej spoločnosti pri súčasnom využití výhod cloudového riešenia.

Spoločnosť EY má skúsenosti s implementáciou riešenia SAP tak v on-premise, ako aj v cloudovom prostredí a realizovala celý rad transformačných projektov prechodu na SAP S/4HANA.

Nájdite správnu odpoveď s EY

 • Aké je v súčasnosti využitie systému SAP a ako by sa dalo po migrácii na SAP S/4HANA zmeniť a zlepšiť vzhľadom na obchodné požiadavky a nové technologické možnosti?
 • Ako rýchlo dosiahnuť biznis prínosy v rámci rôznych scenárov?
 • Aká je správna budúca stratégia ERP?
 • Mal by cieľový systém bežať on-premise alebo v cloude?
 • Aký je správny prístup k migrácii a upgradu na zmiernenie rizík a využitie rozšírených funkcií a výhod – Greenfield, Brownfield, Bluefield?
 • Čo treba urobiť pred začatím migrácie – príprava aktuálneho systému a dát?
 • Ktoré úpravy možno preniesť a/alebo sú zahrnuté v rámci štandardných funkcií riešenia SAP S/4HANA?
 • Akú infraštruktúru bude nový systém vyžadovať?
 • Aké budú licenčné aspekty migrácie na SAP S/4HANA?
 • Aké budú odhadované náklady na migráciu?
 • Aký časový rámec bude potrebný na migráciu na nové riešenie?
 • Aký dosah bude mať migrácia na podnikanie?

Referencie

K našim zákazníkom patrí napr. spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti výroby obalových materiálov. Táto spoločnosť v minulosti používala informačný systém, ktorý úplne nepokrýval jej potreby. Z dôvodu chýbajúceho prepojenia medzi predajom, riadením kvality, nákupom a ďalšími oblasťami musela využívať manuálne procesy, ktoré sa spracúvali mimo tohto systému. To bolo príčinou častých inkonzistencií v procesoch a dátach, čo spôsobilo, že konsolidácia dát a reportov pre vedenie spoločnosti bola náročná a nespoľahlivá. Nasadenie ERP systému SAP S/4HANA s podporou EY umožnilo spoločnosti pokryť všetky funkčné procesy v rámci jedného riešenia a spolu s tým ich aj optimalizovať a štandardizovať, čo viedlo k zvýšeniu efektivity a ich transparentnosti.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.