Digitálne riadenie výdavkov: zrýchlenie a zefektívnenie nákupu

V súčasnosti môže digitalizácia nákupných procesov a e-procurement znamenať zásadnú konkurenčnú výhodu. Nielen z hľadiska skrátenia nákupného cyklu a digitalizácie nákupných požiadaviek a ich schvaľovania, ale aj z hľadiska digitálnej komunikácie s dodávateľmi, ktorú tak možno udržiavať v reálnom čase.

Okrem toho riešenia od spoločnosti SAP umožňujú zvýšenie compliance a podielu strategického nákupu na celkových výdavkoch spoločnosti s možnosťou podrobného plánovania nákupu, hodnotenia dodávateľov z pohľadu možných rizík aj riešení dodávateľských zmlúv v rámci jednotnej digitálnej platformy. 

Navyše sú tieto riešenia previazané na ERP systém a automaticky sa prepisujú aj do účtovného systému, takže sa eliminuje potreba manuálneho zadávania obchodných dokumentov od dodávateľov, ako napr. potvrdenie objednávok, avíz o dodávkach alebo faktúr.

Okrem digitalizácie a e-procurementu možno využiť aj ďalšie nástroje na strategické riadenie nákupu. Tieto nástroje sú zamerané napr. na:

  • plánovanie nákupu a jeho podrobnú analýzu,
  • sourcing,
  • hodnotenie dodávateľských rizík,
  • riadenie dopytu,
  • hodnotenie kvality,
  • alebo kontraktačný manažment.

Výrobné spoločnosti, ktoré hodlajú automatizovať svoj nákup aj v oblasti priameho materiálu, môžu využiť nástroje na prepojenie dodávateľského reťazca, ktoré budú prostredníctvom digitálnej obchodnej siete riadiť objednávkový proces aj pre túto oblasť.

Zákazníci, ktorí implementovali riešenie SAP Ariba, zaznamenali okrem iných prínosov napr. zvýšenie kontroly nákupného procesu a compliance, elimináciu „Maverick spendu”, skrátenie nákupného cyklu, výraznú úsporu času potrebného na zadanie a spracovanie nákupných požiadaviek, objednávok alebo dodávateľských faktúr aj zníženie nákupných cien.

Referencie

 

Napríklad spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti automotive, zápasila s neefektívnym nákupným procesom, ktorý často prebiehal ručne a využíval rôzne pomocné aplikácie. Zámerom zákazníka bolo zachovať svoje marže pri súčasnom zvýšení investícií do výskumu a vývoja. Preto bolo potrebné znížiť vstupné náklady, a to tak v oblasti nákupných cien, ako aj v procese samotného nákupu. Spoločnosť EY pomohla tejto spoločnosti optimalizovať nákupné procesy a pomocou SAP Ariba pre oblasť sourcingu, contract managementu, e-procurementu a supplier lifecycle managementu pokryť nákup nepriameho aj priameho materiálu v rámci jednotnej platformy integrovanej na ďalšie procesy spoločnosti. Vďaka tomuto riešeniu zákazník mohol eliminovať všetky aktivity bez pridanej hodnoty, automatizovať a zjednodušiť schvaľovacie procesy, nahradiť viac než dvadsať rozličných pomocných aplikácií jednou platformou, ako aj štandardizovať nákupné procesy a získať lepšie dáta na analýzu nákupu.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.