Komplexné riadenie ľudských zdrojov

Zložité staré systémy často obmedzujú prácu personálneho oddelenia svojou roztrieštenosťou a nezjednotenými nástrojmi. Dlhodobý tlak na znižovanie nákladov, dodržiavanie predpisov a transparentnosť preto vyžadujú väčšiu automatizáciu a zjednodušenie, ako aj štandardizáciu procesov riadenia ľudských zdrojov.

Riešenie EY HR360 kombinuje naše globálne znalosti a skúsenosti z personálneho poradenstva s riešením SAP SuccessFactors. Okrem základnej HR agendy, ako sú napr. mzdy alebo dochádzka, riešenie ponúka podporu celej zamestnaneckej cesty od náboru cez proces nástupu, vzdelávanie, hodnotenie výkonu až po plánovanie a prípravu nástupníctva. Samozrejmosťou sú reportingové nástroje, ktoré umožňujú podať komplexný pohľad na zamestnancov, ich výkon aj rozvoj.

Riešenie EY HR360 pridáva k štandardnému SAP SuccessFactors vlastnú metodiku pre:

  • definíciu a toky procesov pre riadenie HR a rozvoj talentov
  • procesy zamerané na rýchlu adopciu riešenia tímom HR a zamestnancami
  • návrh definície procesov podľa odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí
  • globálne a lokálne požiadavky regulátorov a legislatívy ovplyvňujúce daný proces
  • návrh metrík hodnotenia výkonu a KPI z pohľadu HR a ďalšie.

Jednotlivé moduly SAP SuccessFactors sú v rámci EY HR360 predkonfigurované, vďaka nim sa projekt implementácie môže výrazne skrátiť. Súčasťou riešenia je aj know-how typické pre špecifické odvetvia alebo trhy.

Referencie

 

Jednou z najväčších implementácií riešenia SAP SuccessFactors je nesporne projekt Symphony, ktorý EY implementovala s cieľom zefektívniť riadenie ľudských zdrojov v rámci vlastnej organizácie. Zabezpečiť pracovníkom lepšie nástroje pre osobný rozvoj, urýchliť ich zapojenie do pracovných aktivít po nástupe, mať lepší prehľad o ich výkonoch a zároveň umožniť diferencovaný prístup v súlade s rolami alebo pôsobnosťou svojich zamestnancov.  boli hlavné ciele uvedeného projektu. Implementácia zahŕňala náhradu predošlých systémov na podporu HR a v rámci nej boli implementované procesy nielen na spracovanie základnej HR agendy, ale aj na riadenie celého životného cyklu zamestnanca, vrátane recruitingu, onboardingu, learningu, hodnotenia výkonu, odmeňovania, až po riadenie nástupníctva. Projekt sa realizoval pre 150 krajín a dosiahnuté úspory vyplývajúce zo zvýšenia efektivity, prehľadu, menšieho počtu integračných väzieb a zo zvýšenia produktivity sa odhadujú na 300 miliónov USD počas piatich rokov. 

Viac o riešení SAP SuccessFactors v spoločnosti EY sa dozviete v nasledujúcom videu:

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.