Udržateľný rozvoj

Európa má ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. To je obrovská obchodná príležitosť, ktorá sa nemusí opakovať. 

Udržateľnosť je totiž pre váš biznis kľúčová. Zvyšuje vašu konkurencieschopnosť a vytvára vašu dobrú povesť. Oceňujú ju aj zákazníci, aj investori, môže vám otvoriť nové finančné trhy a priniesť kapitálové príležitosti. V neposlednom rade pomáha aj pri nábore nových talentov. Strategické zavádzanie princípov ESG do fungovania spoločnosti je preto dôležité nielen z regulatórnych dôvodov, ale čoraz častejšie aj z pohľadu jeho dlhodobého rozvoja.

Čo je ESG

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) predstavuje súbor troch kľúčových oblastí, v ktorých sa meria udržateľnosť a spoločenský dosah každého podnikania, či už ide o malé, stredné, alebo veľké nadnárodné firmy. Sú to hodnotiace faktory toho, do akej miery je vaše podnikanie ohľaduplné k životnému prostrediu, ako akcentuje aktuálne spoločenské potreby a ako udržateľné je vedenie vašej firmy.

Globálne tímy EY poskytujú v oblasti agendy ESG komplexné poradenstvo, ako aj celý rad finančných, technologických aj auditových služieb. Čo sa týka implementácie iniciatív ESG, možno využiť aj celý rad nástrojov od spoločnosti SAP. Tie umožňujú riadiť a vyhodnocovať nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ukazovatele spojené s touto oblasťou.

Patrí k nim napr. SAP Environment, Health and Safety Management, SAP Product Footprint Management alebo SAP Sustainability Control Tower na analýzu a vyhodnocovanie aspektov udržateľnosti definovaných Svetovým obchodným fórom (WEF MSC dashboard).

750703924

Spoluprácu spoločností EY a SAP v  oblasti udržateľných riešení predstavuje aj nasledujúce video:

EY – Transforming Sustainability Management and Reporting with SAP

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte a spojte sa s nami.