5 min. čítania 7. februára 2022
Morálka vo firmách: Česi myslia na svoju kariéru, Slováci nechcú potopiť kolegov

Morálka vo firmách: Česi myslia na svoju kariéru, Slováci nechcú potopiť kolegov

Autor: Tomáš Kafka

EY Česká republika, partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity pro Česko a Slovensko

Tomáš se zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu, vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu a vyčíslovat škody.

5 min. čítania 7. februára 2022
Related topics Assurance

Väčšina Čechov a Slovákov (95 %) považuje dobrú povesť a poctivé správanie na trhu za kľúčové hodnoty firmy, ale ich správanie tomu nie vždy zodpovedá. Vyplýva to z globálneho prieskumu EY Global Integrity Report 2022, na ktorom sa v období od júna do septembra minulého roka zúčastnilo viac než 4 700 respondentov z 54 krajín sveta.

Hoci prevažná väčšina Čechov považuje firemnú morálku za dôležitú hodnotu, prieskum ukázal, že každý šiesty by sa nezdráhal pre osobný prospech uchýliť k podvodu – 16 % Čechov by pre kariérny rast a lepší plat neváhalo podať vedeniu firmy nepravdivé informácie, rovnaké množstvo by z identického dôvodu podviedlo audítorov alebo regulátora. Oba výsledky sú v porovnaní s globálnym priemerom dvojnásobné.

V prvej desiatke krajín sme sa umiestili aj v otázke úplatkov – 11 % Čechov by ho ponúklo alebo prijalo, ak by si tým zabezpečili lepší plat či povýšenie.

Eticky konať je rovnako dôležité ako o tom hovoriť

Prieskum zároveň ukázal, že náhle zmeny a zhoršené podmienky zapríčinené pandémiou covid-19 spoločnostiam značne sťažujú udržať integritu a minimalizovať riziká podvodného správania. Každá deviata firma v Česku a na Slovensku a každá ôsma na svete sa počas pandémie covid-19 stala obeťou významného podvodu. Napriek tomu viac než tretina respondentov v Česku a na Slovensku uviedla, že v uplynulých 18 mesiacoch ich manažment len zriedka kládol dôraz na poctivé konanie alebo ho dokonca nedával vôbec. Podľa Radima Bureša, manažéra  oddelenia forenzných služieb a podpory integrity EY Česká republika, by, naopak, mal manažment etické otázky nielen komunikovať, ale predovšetkým by mal ísť príkladom. „Môžete opakovane hovoriť, že je niečo dôležité, ale potom to raz neurobíte a všetka vaša komunikácia je stratená,“ dodáva.

Absencia dostatočnej komunikácie zo strany vedenia pritom môže mať značný vplyv aj na ďalšiu neveľmi lichotivú štatistiku – 42 % Čechov a 38 % Slovákov je presvedčených, že v manažmente ich firmy sú osoby, ktoré by pre krátkodobý finančný zisk boli pripravené integritu obetovať.

Ako si posvietiť na podvodníkov?

„Whistleblowing alebo oznamovanie nekalostí vo firme je najúčinnejšia metóda odhaľovania podvodov a korupcie. Je oveľa účinnejšia než interný kontrolný systém aj než interný či externý audit,“ hovorí partner oddelenia forenzných služieb a podpory integrity EY Tomáš Kafka s tým, že podľa štatistík sa asi polovica podvodov odhalí práve tak, že ich niekto ohlási.

V Česku a na Slovensku však máme k ohlasovaniu nekalostí vo firme zatiaľ skôr váhavý postoj. Len 22 % Čechov a 18 % Slovákov niekedy na nekalé správanie v spoločnosti upozornilo, v porovnaní s globálnym priemerom (35 %) sme na tom o poznanie horšie.

22 % Čechov a 18 % Slovákov bolo svedkom nekalého správania, neodhodlali sa to však oznámiť.

Aké sú vôbec dôvody, že sa neodhodláme nahlásiť to, čo vieme, že nie je správne? Viac než polovica (55 %) Čechov premýšľa hlavne nad vlastným pohodlím a nahlásenie zavrhla, aby sa v práci vyhla problémom a nepoškodila si vlastnú kariéru. Ako druhý najčastejší dôvod (45 %) Česi uviedli obavy o osobnú bezpečnosť, čo je v oboch prípadoch v porovnaní s globálnym priemerom takmer dvojnásobok.

Na Slovensku je situácia iná. 53 % tamojších respondentov neoznámilo nekalé správanie z dôvodu lojality k svojim kolegom. „Možno je to ,efekt Jánošík‘ a desaťročia propagandy, ktorá tohto zbojníka alebo akúsi nekalú činnosť romantizuje a predstavuje ako určité dobro,“ metaforicky opisuje Kafka. 

73 %

českých respondentov, ktorí nahlásili nekalé konanie, sa cítilo pod tlakom na daný problém neupozorňovať, čo je hneď po Hongkongu najvyššia hodnota z 54 skúmaných krajín.

Päť krokov k zdravej firme

Ako teda proti nekalému správaniu vo firme bojovať, alebo ešte lepšie: ako mu predchádzať? Nasledujúcich päť pravidiel dáva stručný návod, ako sa správať a na čo nezabúdať.

1. Poznať svoj biznis a jeho riziká podvodov a korupcie

Treba mať dostatočne skeptický pohľad a snažiť sa potenciálne problémy aktívne hľadať a reagovať na ne. Vo chvíli, keď vedenie nevie, čo hľadá, nemôže ani nič nájsť.

2. Človek ako stredobod compliance, nie pravidlá a kontroly

Nariaďovanie stále nových a nových smerníc nie je kľúčom k riešeniu problému. Dôležité je zamerať sa priamo na svojich zamestnancov – práve oni sú totiž tí, ktorí sa môžu prikloniť k nejakej forme podvodu a akékoľvek pravidlo tak obísť.

3. Využiť dáta na boj s podvodmi a korupciou

Množstvo dát, ktorými spoločnosti disponujú, umožňuje pri použití správnych analytických metód podvody nielen odhaľovať, ale v budúcnosti im aj predchádzať.

4. Viesť a vzdelávať, nie iba školiť

Komunikovať, komunikovať, komunikovať. Vedenie by nemalo podceniť interakciu so zamestnancami, naopak, malo by pravidelne získavať spätnú väzbu a snažiť sa zmeniť ich pohľad a prístup k firemnej integrite.

5. Nájsť si svoju cestu k whistleblowingu

Oznamovanie nie je udávanie. Kľúčové je začať u seba a uvedomiť si, že nastaviť ideálnu atmosféru pre svojich zamestnancov, aby sa nebáli nekalé správanie oznámiť, môže firmu výrazne posilniť. 

 

Zhrnutie

Česi aj Slováci vnímajú firemnú integritu ako kľúčový pilier zdravej firmy. Napriek tomu stále existuje mnoho ľudí, ktorí sú ochotní sa pre výhody v zamestnaní správať neeticky. Dobrá správa však je, že spoločnosti disponujú množstvom nástrojov, ktorými môžu prípadné riziká minimalizovať tak pre svoje vlastné dobro, ako aj pre dobro svojich zamestnancov.

O tomto článku

Autor: Tomáš Kafka

EY Česká republika, partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity pro Česko a Slovensko

Tomáš se zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu, vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu a vyčíslovat škody.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)