4 min. čítania 23. apríla 2024

Transformácia energetiky: Aké sú hlavné výzvy a čo je jej motiváciou?

Autor: Ľubica Ragulová

senior konzultantka na oddelení Consultingu

Ľubica sa venuje témam rozvoja vnútorného trhu EÚ s elektrinou, súvisiacim legislatívno-regulačným otázkam, rozvoju OZE ako aj problematike udržateľnosti a dekarbonizácie v oblasti energetiky.

4 min. čítania 23. apríla 2024
Related topics Consulting

Tempo zmien, ktorými aktuálne prechádza energetický sektor na celom svete a v rámci EÚ, nabralo rapídnu rýchlosť, na akú sme v tejto oblasti doteraz neboli zvyknutí.

Prudký nárast cien energií v rokoch 2021 – 2022, spôsobený postpandemickým oživením hospodárstva, ale najmä vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine, zastihol väčšinu ekonomík Európy nepripravených.

Snahou (nielen) Európskej únie je preto posledné tri roky výrazne zvyšovať zdrojovú nezávislosť budovaním nových (najmä) obnoviteľných zdrojov energie (OZE), zavedením opatrení na úsporu energií a posilnenie práv koncových odberateľov.

Zmeny v sektore energetiky sú motivované nielen geopolitickými zmenami, ale aj intenzívnou snahou o dekarbonizáciu, spojenou s rýchlym rozvojom nových technológií a regulačnými zmenami.

Spoločnosti pôsobiace v energetike pozorne sledujú nové trendy na globálnych trhoch a skúmajú, ako ich využiť vo svoj prospech. Z našich interných EY prieskumov v posledných dvoch rokoch vyplynulo, že takmer 46 percent investorov verí, že práve nové biznis modely budú jedným z hlavných disruptívnych faktorov ovplyvňujúcich smerovanie energetiky v Európe.

Zároveň Európska komisia očakáva takmer 60-percentný nárast spotreby elektriny do roku 2030, čo si nevyhnutne vyžiada nasadiť nové výrobné zdroje. Komisia predpokladá, že kapacita výroby elektriny z vetra a slnka sa v EÚ musí zvýšiť zo 400 GW v roku 2022 na najmenej 1 000 GW do roku 2030. Tento nárast bude súčasne predstavovať nové možnosti pre rozvoj napríklad batériového priemyslu na lepšie využitie elektriny z OZE.

Zároveň to bude znamenať aj výzvu pre prevádzkovateľov sústav, ako tieto nové kapacity efektívne integrovať do prenosových a distribučných sústav, kde sa odhaduje investičná potreba vo výške takmer 400 mld. eur.

V neposlednom rade bude dôležitá úloha národných regulátorov, aby nastavili také podmienky a regulačné rámce, ktoré nebudú stáť v ceste rozvoju nových zdrojov a technológií, ktoré majú veľký potenciál z pohľadu úspor energií pre všetky kategórie koncových odberateľov.

Výziev a zmien, pred ktorými dnes stojí energetický sektor, je oveľa viac, než sa dá v krátkosti obsiahnuť. V EY tieto zmeny pozorne sledujeme, aby sme našim klientom mohli poskytnúť aktuálne informácie a poradenstvo zamerané na budúci vývoj trhov.

Snažíme sa držať tempo s témami, ktoré hýbu dnešnou energetikou. Dáta a výstupy z modelu EY Energy and Resources Transition Acceleration (ERTA) nám potvrdzujú, že prechod na obnoviteľné zdroje prebieha oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo. Tempo energetickej tranzície a jej charakter však nebude lineárny, naopak, bude sa líšiť v jednotlivých krajinách.

Je dôležité mať prehľad, ktoré hlavné faktory budú hýbať energetikou najbližšie roky. Tieto, ale aj ďalšie témy budú obsahom programu na 26. svetovom energetickom kongrese v Rotterdame, ktorého sme hrdým partnerom. 

Zhrnutie

Spoločnosti pôsobiace v energetike pozorne sledujú nové trendy na globálnych trhoch a skúmajú, ako ich využiť vo svoj prospech. Zmeny v sektore energetiky sú motivované nielen geopolitickými zmenami, ale aj intenzívnou snahou o dekarbonizáciu, spojenou s rýchlym rozvojom nových technológií a regulačnými zmenami. 

O tomto článku

Autor: Ľubica Ragulová

senior konzultantka na oddelení Consultingu

Ľubica sa venuje témam rozvoja vnútorného trhu EÚ s elektrinou, súvisiacim legislatívno-regulačným otázkam, rozvoju OZE ako aj problematike udržateľnosti a dekarbonizácie v oblasti energetiky.

Related topics Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)