Môžu roboti vniesť do vášho podniku viac ľudskosti?

Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

5 min. čítania 25. apríla 2018

Robotická procesná automatizácia (RPA) môže znieť ako postupné nahrádzanie ľudí, no možno práve vďaka nej sa naše pracoviská stanú čoskoro pre zamestnancov príjemnejšími.

Každý vie, že používanie robotov na výrobnej linke či v skladoch je dnes bežné. Aká je však história robotov a ich preberania pracovných miest, ktoré predtým zastávali ľudia?

Obavy, že nás nejaká forma robotov pripraví o prácu, sa začali šíriť po tom, ako v roku 2015 Martin Ford publikoval svoj bestseller Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Okrem toho aj americký Biely dom nedávno vo svojej výročnej správe varoval, že riziku automatizácie čelia milióny nízko platených pracovných miest.

Napriek týmto varovaniam sme v EY presvedčení, že robotickú procesnú automatizáciu by mali pozitívne vnímať práve tí ľudia, ktorí sú ňou od jej zavedenia najviac ohrození. RPA je softvér, ktorý umožňuje automatizáciu manuálnych úloh na úrovni back-office. Je budúcnosťou mnohých administratívnych funkcií a mal by príslušnému personálu umožniť, aby sám s využitím bežných automatizačných nástrojov zautomatizoval rutinné úlohy a získal tak čas a priestor sústrediť sa na hodnotnejšiu prácu.

RPA eliminuje opakujúce sa, časovo náročné pracovné úlohy, napr. rozsiahle manuálne zadávanie údajov, aby sa ľudia mohli zamerať na to, čo je skutočne dôležité
Martin Weis,
líder EY pre oblasť robotizácie so zodpovednosťou za región EMEIA

Môžu roboty zlepšiť udržanie personálu?

Viaceré štúdie ukazujú, že mnohí ľudia nemajú prácu radi. Zdá sa, že veľká časť ich práce je nudná alebo opakujúca sa, a preto nie sú zapojení do práce a nie sú tak produktívni, ako by mohli byť.

„Existuje veľa procesov, ktoré zatiaľ neboli zautomatizované,“ hovorí Weis. „Mnohé spoločnosti majú problém udržať si pracovníkov, keďže vykonávanie týchto opakujúcich sa manuálnych procesov je namáhavé a nízko platené.“ To pre podniky znamená nielen vyššie náklady, ale aj to, že v budúcnosti môžu prísť o sľubné talenty. „Ľudia zvyčajne takúto prácu nevykonávajú dlhšie ako dva roky,“ dodáva Weis. „Až do 30 percent všetkých náborových procesov sa každoročne realizuje na náhradu pracovnej sily, ktorá vykonáva tieto opakujúce sa pracovné úlohy. RPA by mohlo byť riešením tohto problému, pretože robí prácu pre mnohých ľudí zaujímavejšou.“

 

man stacks of paper

Ako ľuďom pomôcť, aby nepracovali ako stroje?

George Brooks, líder EY pre People Advisory Services so zodpovednosťou za americký kontinent, hovorí: „Nesmieme z ľudí robiť robotov, naopak im musíme umožniť, aby robotov používali pri svojej práci čo najúčinnejšie. Najlepšie to dosiahneme rýchlejším zavádzaním technológií, automatizácie a robotiky. Ak bude táto implementácia úspešná, zvýši sa efektívnosť a zároveň sa znížia náklady aj miera chybovosti. A čo je najdôležitejšie, do určitej miery sa zbavíme problému s nedostatkom pracovnej sily.“

„Vždy sa vyskytnú chyby a vždy bude potrebný niekto, kto ich bude naprávať,“ hovorí Weis. „Stále teda bude nevyhnutný ľudský úsudok a analytická interpretácia. A práve na to by sme v budúcnosti mali zamerať svoju pozornosť a úsilie.“

Keď už budú zamestnanci zajtrajška dohliadať a interpretovať výstupy z robotických systémov, ktoré za ľudí prevezmú a vykonajú „nudnú prácu“, získajú viac času, aby sa mohli sústrediť na činnosti, ktoré stroje vykonávať nedokážu. Brooks vysvetľuje: „RPA nám v skutočnosti umožňuje „stať sa opäť človekom“ a mať viac času na vzťahy, činnosti a projekty, ktoré poskytujú viac inšpirácie a zhodujú sa s naším cieľom. RPA pomôže eliminovať stres, často spájaný so zložitými mechanickými úlohami, a umožní nám, aby sme sa sústredili na to podstatné a zároveň pracovali produktívnejšie a kreatívnejšie.“

RPA nám v skutočnosti umožňuje ,stať sa opäť človekom‘ a mať viac času na vzťahy, činnosti a projekty, ktoré poskytujú viac inšpirácie.
George Brooks,
líder EY pre People Advisory Services so zodpovednosťou za americký kontinent.

Okrem toho čím viac ľudí bude pracovať na kreatívnych stratégiách, inováciách či dokonca na vzťahoch so zákazníkmi, tým ľudskejšie bude správanie, hodnoty a imidž spoločnosti a zvýši sa empatia voči zákazníkom. Možno práve vďaka takémuto vývoju sa spoločnosti zbavia svojho údajne „chladného“ a „anonymného“ obrazu a stanú sa ľudskejšími.

Mnoho zákazníkov veľkých spoločností najmä tých, ktoré pôsobia v sektore energetiky a verejných služieb sa napríklad opakovane sťažuje na problémy, ktoré majú pri nadväzovaní kontaktu sich zamestnancami. Hoci zamestnávanie ľudí, ktorí prijímajú telefonické hovory, je nákladnejšie ako prevádzka automatizovaných systémov alebo sekcie často kladených otázok na webovej stránke, presunutie zamestnancov, ktorých nahradila RPA, z úrovne back office na úroveň prvého kontaktu v rámci služieb zákazníkom vám môže priniesť dlhodobé odmeny vo forme lepšej spokojnosti zákazníka.

Ako vyhrať celosvetový boj s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily?

Weis odporúča, aby spoločnosti školili ľudí, ktorí pracujú s RPA. „Pri prechode z exekučného do kontrolného režimu musia zamestnanci vedieť, ako automatizácia funguje.

Vyžaduje si to školiace programy zvyšujúce kvalifikáciu príslušných zamestnancov, ktoré sa v ideálnom prípade uskutočnia pred prechodom na RPA.“ Vďaka zníženým nákladom na nábor a zvýšenej efektivite, ktoré vyplynú zo zavedenia RPA, by si podniky takéto zaškolenie zamestnancov mali v krátkodobom horizonte môcť dovoliť. Taktiež by to mohla byť hodnotná dlhodobá investícia vzhľadom na vzrastajúci celosvetový problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Po implementácii programov RPA bude schopnosť udržať si zamestnancov ešte dôležitejšia, pretože stúpa nedostatok pracovnej sily s odbornými zručnosťami, ktoré sú potrebné na správu softvéru podnikových procesov, ktoré riadia RPA.

Ak máte hneď od začiatku pripravenú jasnú komunikačnú stratégiu a zamestnancom ponúknete perspektívu, robotov už viac nebudú považovať za hrozbu, ktorá ich pripraví o pracovné miesto, ale za svoju druhú pravú ruku.
Martin Weis,
líder EY pre oblasť robotiky so zodpovednosťou za región EMEIA

To je podľa Weisa dôvod, prečo by ľudia, ktorí sa podieľajú na procesných úlohách, mali byť najväčšími zástancami RPA. Dodáva, že ich postoj k zavedeniu RPA by bol pravdepodobne ešte pozitívnejší, ak by vedeli, že budú preškolení, aby vykonávali tvorivejšie úlohy na vyšších priečkach v hodnotovom rebríčku. „Ak máte hneď od začiatku pripravenú jasnú komunikačnú stratégiu a víziu pre zamestnancov, potom skutočne spolupracujú,“ hovorí Weis. „V robotoch už nevidia hrozbu, ktorá ich pripraví o pracovné miesto, ale svoju druhú pravú ruku.“

"Ak naozaj mať jasnú komunikačnú stratégiu vpredu a víziu pre zamestnancov postihnutých, ale naozaj spolupracovať," hovorí Weis. „Vidia trochu pomocnú ruku v robotoch - a nie vrahovú prácu.“

RPA by sme nemali vnímať ako hrozbu vedúcu k znižovaniu počtu pracovných miest, ale ako príležitosť, ktorá nás oslobodí od opakujúcich sa činností. Ak sa implementuje účinne a citlivo, pomôže nám byť produktívnejšími, tzn. poskytne ľudom čas, aby sa sústredili na strategickejšie alebo kreatívnejšie úlohy, ktoré sú užšie prepojené so skutočným cieľom podniku.

Zhrnutie

RPA by sme nemali vnímať ako hrozbu vedúcu k znižovaniu počtu pracovných miest, ale ako príležitosť sústrediť sa na strategickejšie a kreatívnejšie úlohy.

O tomto článku

Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)