Etická linka EY

Etická linka EY slúži na oznámenie správania či konania, ktoré môže byť neetické, protiprávne, v rozpore s odbornými štandardmi alebo inak nezlučiteľné s globálnym etickým kódexom EY
Oznamovateľ (tzv. whistleblower) môže etickú linku využiť aj na podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti.

Skôr než sa obrátite na etickú linku EY, odporúčame vám, aby ste najprv zvážili, či môžete oznámenie podať priamo niekomu z EY.

Ak nechcete urobiť oznámenie priamo konkrétnej osobe v EY alebo neviete, na koho sa obrátiť, môžete podať oznámenie našej spoločnosti prostredníctvom etickej linky EY (online alebo telefonicky). Na príslušnej webovej stránke nájdete aj informácie o tom, ako EY vaše oznámenie spracuje.

Vaše online oznámenie bude najprv presmerované na EthicsPoint, t. j. nezávislého poskytovateľa, ktorý etickú linku EY pre našu spoločnosť prevádzkuje. EthicsPoint následne vaše oznámenie bezodkladne postúpi príslušným pracovníkom oddelenia riadenia kvality a rizík alebo interného právneho poradenstva EY, aby ho skontrolovali a prešetrili. Telefonické oznámenia môžu prijímať pracovníci EthicsPoint alebo pracovníci etickej linky EY v závislosti od krajiny kontaktu.

Etická linka EY: často kladené otázky (pdf)