Daňové a právne špecifiká farmaceutického odvetvia

Farmaceutickému odvetviu sa v EY intenzívne venujeme už takmer celé desaťročie a radi by sme s vami prostredníctvom série článkov zdieľali naše praktické skúsenosti ako v daňových, tak aj regulatórnych otázkach.

Na odkaze nižšie môžete ďalej nájsť stručný prehľad „horúcich tém“, ktoré v odvetví na základe našich skúseností rezonujú:

EY agenda pre farmaceutický sektor

Pripravované články:

  • Prináša nesplnenie povinností v súvislosti so zrážkovou daňou treťou stranou riziko pre držiteľa?
 

Kontaktujte nás

Chcete vedieť viac? Neváhajte napísať nám.