Tlačová správa

17. januára 2022 Bratislava, SK

V roku 2022 sa chcú firmy zamerať na investície a nové fúzie a akvizície

Firmy plánujú v tomto roku ďalší rast investícií, obávajú sa však rastúcich nákladov

Kontakt pre médiá
EY in Slovak Republic

Multidisciplinary professional services organization

EY has been present in the Slovak professional services market since 1991 and currently has 400 employees, operating from offices in Bratislava, Žilina and Košice.

Firmy plánujú v tomto roku ďalší rast investícií, obávajú sa však rastúcich nákladov

  • EY prieskum medzi viac ako 2 000 generálnymi riaditeľmi po celom svete odhaľuje, že do podnikania sa vrátila dôvera, ale úspech závisí od strategických rozhodnutí.
  • Viac ako polovica respondentov plánuje uprednostniť investície do existujúceho podnikania.
  • Takmer dve tretiny firiem budú aj v tomto roku pokračovať v investovaní.
  • Firmy musia zladiť udržateľnosť podnikania s tlakom investorov na výnosy.

Bratislava, 10. január 2022: Aj keď svet vstupuje do novej fázy globálnej pandémie COVID-19, väčšina firiem chce podľa ich generálnych riaditeľov urýchliť plány na investície, fúzie a akvizície. Dôvodom je zabezpečiť si ďalší rast. Vyplýva to z prieskumu EY 2022 CEO Outlook Survey, v rámci ktorého odpovedalo viac ako dvetisíc generálnych riaditeľov z celého sveta o ich vyhliadkach, výzvach a príležitostiach.

Viac ako polovica respondentov (54 %) uprednostní investície do existujúcich podnikov, digitálnej transformácie a udržateľnosti. Okrem toho viac ako tri štvrtiny (79 %) respondentov upravilo alebo plánuje upraviť dodávateľský reťazec, aby tak znížili náklady a minimalizovali riziká možných prerušení dodávok tovarov v budúcnosti.

V minulom roku dosiahla hodnota fúzií a akvizícií rekordnú hodnotu 5 mld. dolárov a podľa generálnych riaditeľov zostanú kľúčovým nástrojom investícií aj v roku 2022. Takmer dve tretiny (59 %) respondentov očakáva, že ich spoločnosti budú v nasledujúcich 12 mesiacoch pokračovať v akvizíciách – oproti 48 % na začiatku roka 2021. Investičné plány však môžu zmariť vonkajšie riziká podnikania. Väčšina opýtaných generálnych riaditeľov (87 %) sa obáva rastúcich cien vstupov a za najkritickejšie riziká pre spoločnosť označili obchodné napätie (18 %), vplyv zmeny klímy (17 %) a rastúcu konkurenciu (13 %).

„Generálni riaditelia viac ako dvoch tisíc firiem z celého sveta sú pripravení ďalej investovať. Avšak krehké globálne prostredie a zvyšujúce sa náklady na podnikanie vo všetkých oblastiach, od rastúcej inflácie až po raketovo rastúce náklady na energiu, ich udržujú neustále v strehu. Realizácia obchodných operácií ostane kľúčovým nástrojom rozhodovania spoločností. Po rekordnej sérii fúzií a akvizícií sa spoločnosti zamerajú na integráciu aktív získaných za posledných 12 mesiacov, ale akvizičné zámery by mali zabezpečiť vysoký objem obchodov aj v roku 2022,“ hovorí Andrea Guerzoni, globálny podpredseda EY pre stratégiu a transakcie.

Aké sú vyhliadky pre fúzie a akvizície v roku 2022?

Podľa prieskumu budú generálni riaditelia vybraných spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch uprednostňovať obchody, ktoré zlepšia prevádzkové schopnosti (26 %) a ich environmentálne, sociálne a riadiace postavenie a udržateľnosť (20 %). Najobľúbenejšími destináciami pre realizáciu akvizícii sú v tomto roku USA, Spojené kráľovstvo, Čína, India a Nemecko. Investície budú pritom smerovať predovšetkým do IT, zdravotnej starostlivosti a sektorov, v ktorých sa využívajú inovatívne technológie.

Šéfovia vybraných svetových spoločností identifikovali aj hlavné tohtoročné trendy na trhu fúzií a akvizícií. Očakávajú nárast konkurenčných ponúk (72 %), hlavným nástrojom v tejto oblasti budú private equity (70 %) a zároveň odhadujú, že nárast medzisektorových (68 %) a cezhraničných (65 %) transakcií bude väčší ako objem megaobchodov (56 %).

Podľa prieskumu sú pre obchodníkov čoraz dôležitejšie obavy týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a riadiaceho postavenia a udržateľnosti. Takmer všetci šéfovia spoločností (99 %) tvrdia, že tieto problémy už zohľadňujú vo svojich nákupných stratégiách, zatiaľ čo 6 % respondentov tvrdí, že kvôli dodržiavaniu usmernení v tejto oblasti nezrealizovali vybrané obchody. „Generálni riaditelia považujú fúzie a akvizície za kritický akcelerátor dlhodobých stratégií rastu. Keďže záujmy v oblasti udržateľnosti sa stávajú dôležité, očakáva sa, že trh bude v roku 2022 poháňaný aj fúziami a akvizíciami, ktoré umožnia rýchlejšiu realizáciu cieľov stratégie udržateľnosti,“ hovorí Andrea Guerzoni.

Náklady na udržateľnosť vytvárajú napätie medzi spoločnosťami a investormi

Po konferencii OSN zameranej na zmenu klímy sa stáva trvalým javom smerovanie firiem k udržateľnej transformácii, pričom až tri štvrtiny respondentov (82 %) označilo environmentálne, sociálne a riadiace postavenie a udržateľnosť za mimoriadne dôležité alebo dôležité pri strategickom rozhodovaní. Okrem toho 28 % respondentov považuje za konkurenčnú výhodu stať sa v oblasti udržateľnosti lídrom. Rast výnosov však naďalej ostáva kľúčovou hnacou silou investícií.

Zároveň dve tretiny (65 %) respondentov priznávajú, že pri prechode k udržateľnosti sa stretli s odporom investorov a akcionárov. Takmer štvrtina (21 %) tvrdí, že investori nepodporujú dlhodobé investičné plány alebo sú zameraní na štvrťročné zisky. „V prípade udržateľnosti je dôležité zosúladiť myslenie šéfov svetových firiem a investorov. Odpor investorov a akcionárov môže kvôli vysokým nákladom a pochybnostiam o dlhodobých výnosoch zmeniť plány generálnych riaditeľov a priviesť ich organizácie na nesprávnu stranu histórie,“ uzatvára Andrea Guerzoni.

Kompletné znenie prieskumu EY nájdete na ey.com/ceosurvey.

Informácie o EY

EY vytvára lepšie fungujúci svet, pomáha tvoriť dlhodobú hodnotu pre klientov, ľudí a spoločnosť a budovať dôveru v kapitálové trhy. Rôznorodé tímy EY vo viac ako 150 krajinách, podporované dátami a technológiami, poskytujú dôveru a pomáhajú rásť, transformovať sa a fungovať našim klientom. Tímy EY, ktoré pracujú v oblasti auditu, poradenstva, práva, stratégie, daní a transakcií, pracujú na tom, aby našli nové odpovede na zložité problémy, ktorým čelí dnešný svet.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com. Informácie o tom, ako spoločnosť EY zhromažďuje a používa osobné údaje, a popis práv, ktoré majú jednotlivci podľa právnych predpisov o ochrane údajov, sú dostupné na stránke ey.com/privacy. Členské firmy EY nevykonávajú právo tam, kde to zakazujú miestne zákony. Viac informácií o našej organizácii nájdete na stránke ey.com.

Túto tlačovú správu vydala EYGM Limited, člen globálnej organizácie EY, ktorá taktiež neposkytuje žiadne služby klientom.