Photographic portrait of Marta Onuščáková

Marta Onuščáková

senior manažérka na oddelení daňového poradenstva, EY Slovensko

Marta sa v rámci daňového poradenstva zameriava najmä na daň z príjmov právnických osôb, transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie.

Area of Focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Martu