Peter Potoček

Peter Potoček

partner na oddelení auditu spoločnosti EY

člen Asociácie účtovných znalcov (FCCA) v Anglicku, certifikovaný štatutárny audítor a člen Slovenskej komory audítorov (SKAU)

Area of focus Assurance
Kancelária Bratislava, SK

Peter je partner na oddelení auditu spoločnosti EY a vedie široké portfólio klientov vo výrobnom, technologickom a energetickom sektore.

V bratislavskej pobočke EY pracuje od roku 2003.

Dva roky pôsobil v EY v Londýne na oddelení Mining, Oil, Gas and Utilities, kde bol súčasťou tímov vykonávajúcich audit finančných výkazov spoločností na Londýnskej burze a spolupracoval s kanceláriami EY z rôznych kontinentov. Neskôr počas troch rokov okrem pôsobenia na Slovensku zastrešoval audity v Srbsku a Čiernej Hore.

Má rozsiahle skúsenosti s auditmi účtovných závierok podľa IFRS, vrátane konsolidovaných finančných výkazov, ako je audit komponentov zahraničných skupín ale aj slovenských materských spoločností.

V rámci auditu sa snaží využívať benefity úzkeho prepojenia našich kancelárií v krajinách Európy a svoje skúsenosti z auditov vo Veľkej Británii, Srbsku a Čiernej Hore. Svoje tímy vedie k férovému konaniu, plneniu záväzkov, integrite a efektivite.

„Audit  sa môže zdať komoditou, ale ja som presvedčený, že je to najmä o ľuďoch, vzťahoch a pochopení potrieb. Snažíme sa  šetriť zdroje na strane klienta aj audítorského tímu a sme atraktívnym partnerom aj pre slovenské materské spoločnosti podnikajúce v krajinách strednej Európy“.

Kontaktujte Petra