Tomáš Nagy

Tomáš Nagy

partner oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku

Certifikovaný daňový poradca, absolvent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Area of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Tomáš sa ako partner na oddelení služieb daňového poradenstva spoločnosti EY v Bratislave zameriava predovšetkým na oblasť medzinárodného zdaňovania. Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a certifikovaný daňový poradca.

Tomáš má viac ako desaťročnú odbornú prax, v rámci ktorej asistoval domácim aj nadnárodným klientom v širokej škále odvetví vrátane farmaceutického priemyslu, informačno-komunikačných technológií, nehnuteľností, energetiky a výrobného priemyslu.

Má bohaté skúsenosti z mnohých medzinárodných projektov daňového plánovania vrátane cezhraničných fúzií a štruktúrovania podielových transakcií v rôznych jurisdikciách. Aktívne sa zúčastnil aj na početných projektoch daňových predinvestičných previerok a na poradenských projektoch súvisiacich s akvizičným a postakvizičným štruktúrovaním.

Deväť mesiacov pôsobil v spoločnosti EY v New Yorku v rámci pracovnej skupiny, ktorá poskytuje daňové poradenstvo nielen americkým, ale aj nadnárodným spoločnostiam s prebiehajúcimi aktivitami alebo plánovanými investíciami v strednej a východnej Európe.

Kontaktujte Tomáša