The production line for the assembly of new vehicles

COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy

Prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere zasahuje aj do pracovnoprávnych vzťahov. Prinášame vám základný prehľad vašich povinností ako zamestnávateľa, ako aj návrhy riešení na zvládnutie aktuálnej krízy v oblasti zamestnanosti.
V prípade, ak by ste mali záujem o konzultáciu jednotlivých možností, ako reagovať na situáciu COVID-19 s cieľom znížiť svoje mzdové náklady vrátane možností uchádzať sa o štátnu podporu, alebo ak by ste mali akúkoľvek inú požiadavku týkajúcu sa pracovno-právnych vzťahov v týchto dynamických časoch, prosím, neváhajte nás kontaktovať.