The production line for the assembly of new vehicles

COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy

30. apríla 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax legislation

Ukázať zdroje

  • ey-danove-a-pravne-novinky_3-4_2020_sk.pdf (pdf)

  • EY Tax and legal news En (pdf)

Prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 vo veľkej miere zasahuje aj do pracovnoprávnych vzťahov. Prinášame vám základný prehľad vašich povinností ako zamestnávateľa, ako aj návrhy riešení na zvládnutie aktuálnej krízy v oblasti zamestnanosti.
V prípade, ak by ste mali záujem o konzultáciu jednotlivých možností, ako reagovať na situáciu COVID-19 s cieľom znížiť svoje mzdové náklady vrátane možností uchádzať sa o štátnu podporu, alebo ak by ste mali akúkoľvek inú požiadavku týkajúcu sa pracovno-právnych vzťahov v týchto dynamických časoch, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

Ukázať zdroje

  • Stiahnite si Daňové a právne novinky - Apríl 2020

Ukázať zdroje