Predmet Tax Alert

Povinnosti pre organizačné zložky zahraničných osôb

V súvislosti s novelou1 Obchodného zákonníka2 a zákona o obchodnom registri3 dochádza k zmenám právnej úpravy organizačných zložiek, nielen zahraničných osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktoré môžu mať negatívne následky na vaše podnikateľské oprávnenia. 

Koho sa to týka:

Zmeny sa dotknú všetkých organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri. Osobitne však upozorňujeme na povinnosti zahraničných právnických osôb podnikajúcich na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky, ktoré musia potvrdiť svoje zaregistrované údaje. V prípade, ak tak neuskutočnia, vymaže súd tieto organizačné zložky z obchodného registra. 

Pokračovanie v podnikateľskej činnosti bez organizačnej zložky by v niektorých prípadoch mohlo viesť k neoprávnenému podnikaniu, za ktoré hrozia následné sankcie z oblasti správneho aj trestného práva.

Nevyhnutné kroky:

Zahraničná osoba je povinná:

  • aktualizovať svoje údaje zapísané v obchodnom registri, alebo
  • potvrdiť zaregistrované údaje prostredníctvom formulára dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podanie je možné len v elektronickej forme a musí byť podpísané elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby.

Dokedy?

Lehota na podanie sa končí v septembri 2021. Odporúčame realizovať podanie s dostatočným predstihom.

Čo môže urobiť EY?

Odborníci z advokátskej kancelárie EY vám radi pomôžu s prípravou podkladov potrebných na prípravu potvrdenia, ako aj s jeho podaním. 

Možné sankcie

  • výmaz organizačnej zložky z obchodného registra súdom
  • pokuta podľa živnostenského zákona až do 3 319 eur
  • trestnoprávna zodpovednosť 

V prípade záujmu o bližšie informácie sa neváhajte obrátiť na autorku článku alebo poradcu z právneho oddelenia EY:

Ondrej Ľahký, manažér na oddelení právneho poradenstva EY Law