Dočasné zrušenie príspevku do literárneho fondu pre prednášajúcich lekárov

Dočasné zrušenie príspevku do literárneho fondu pre prednášajúcich lekárov

Lokálny kontakt

Tatiana Knošková

27. októbra 2020
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Mnohé farmaceutické spoločnosti, aj v dôsledku zmien v aplikácii farmaceutickej zrážkovej dane k 1. januáru 2020, otvárali a revidovali vzorové zmluvy, ktoré uzatvárajú s lekármi. V rámci tohto „upratovania“ okrem iného riešili, či výsledkom prednáškových (prípadne aj iných konzultačných) činností, ktoré pre ne lekári vykonávajú, je vytvorenie autorského diela podľa autorského zákona. V mnohých prípadoch to tak bolo a farmaceutická spoločnosť bola povinná z vyplácanej autorskej odmeny zraziť a odviesť príspevok do literárneho fondu vo výške 2 %. Tieto zákonné povinnosti súvisiace s autorskými príjmami primerane, často aj s našou asistenciou, zakomponovali farmaceutické spoločnosti aj do svojich zmluvných vzorov.

Ako sme vás už informovali v prvej polovici tohto roka, v rámci legislatívy prijatej ako reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19 sa novelou zákona o umeleckých fondoch dočasne zmenili pravidlá úhrady tohto príspevku. Konkrétne dočasne sa zrušila povinnosť odvádzať príspevok do literárneho fondu z autorských odmien vyplatených v období od 21. mája do konca roka 2020.

V tejto súvislosti by sme vás chceli informovať, že Národná rada SR prijala v skrátenom legislatívnom konaní 22. októbra ďalšiu novelu zákona o umeleckých fondoch, na základe ktorej sa opätovne predlžuje pozastavenie povinnosti platiť 2 % z autorskej odmeny. Podľa novely tak farmaceutické spoločnosti nesmú zraziť príspevok vo výške 2 % z autorskej odmeny lekára a následne ju odviesť literárnemu fondu, ak bude autorská odmena vyplatená v roku 2021. Novela zákona momentálne čaká ešte na podpis prezidentky, zatiaľ sa však nepredpokladá, že by túto novelu nemala podpísať.

Treba dodať, že zmluvy, ktoré výslovne zmieňujú povinnosť zrážať príspevok do literárneho fondu, sa dočasne dostávajú do rozporu so zákonnou úpravou. Takéto zmluvy by však nemalo byť nevyhnutné opäť upravovať, keďže počas obdobia tohto rozporu by mala automaticky prevládnuť zákonná úprava. Odporúčame túto dočasnú zmenu komunikovať dotknutým lekárom a predísť tak prípadným otázkam a nedorozumeniam. Navyše pri novouzatváraných zmluvách by sme tieto zmeny, samozrejme, odporúčali reflektovať aj v samotnom texte zmluvy.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie sa neváhajte obrátiť na autora článku alebo poradcov z daňového a právneho oddelenia EY:

Richard Panek, partner na oddelení daňového poradenstva EY

Tomáš Nagy, associate partner na oddelení daňového poradenstva EY

Ondrej Ľahký, manažér na oddelení právneho poradenstva EY Law 

Matúš Michalička, manažér na oddelení daňového poradenstva EY