Rodová rovnosť: Je teraz správny čas ísť ďalej a napredovať rýchlejšie?

3 min. čítania 4. marca 2021
3 min. čítania 4. marca 2021

Rodová rovnosť je kľúčom k riešeniu mnohých najzložitejších problémov sveta.

Každý rok v EY oslavujeme Medzinárodný deň žien, aby sme ocenili neuveriteľný prínos žien pre náš svet. To však nie je všetko a náš záväzok v tomto smere siaha oveľa hlbšie. V rámci nášho cieľa budovať lepšie fungujúci svet chceme zabezpečiť, aby boli ženy zahrnuté do procesu rozhodovania na všetkých úrovniach spoločenského života, podnikania a verejnej politiky. A hoci bol tento rok neprajný z hľadiska snáh podporovať rodovú rovnosť, lebo bolo potrebné reagovať na obrovský rozsah pandémie COVID-19 a ekonomickú recesiu, pravdou je, že sme viac než kedykoľvek predtým odhodlaní v našom úsilí vytrvať.

Dôvodom sú tzv. shutdowny, ktoré priniesla pandémia a ktorých dosah je nerovnomerný. Na celom svete je bez práce viac žien ako mužov. Najviac postihnuté sú práve sektory a pracovné miesta, ktoré zastávajú prevažne ženy. Prehĺbili sa rozdiely v mzde medzi pohlaviami a následne aj rozdiely v dôchodkoch. Zvýšil sa počet žien a dievčat, ktoré žijú v extrémnej chudobe. Podľa predpovedí OSN potrvá minimálne 10 rokov, kým sa podarí zvrátiť ekonomické dôsledky pandémie na ženy. V niektorých lokalitách dokonca došlo k ohrozeniu pokroku dosiahnutého v oblasti rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu, pričom táto odmena poklesla na úrovne naposledy zaznamenané počas finančnej krízy v roku 2008.

Zatvorené zostávajú škôlky, centrá starostlivosti o deti, školy a pozastavené sú aj ďalšie programy či služby v oblasti infraštruktúry. Svoje služby nedokážu poskytovať ani pracovníci vykonávajúci prácu v domácnostiach a zrušené sú aj programy pre starších a chorľavých ľudí. Práve tieto mechanizmy sú rozhodujúce pre schopnosť oboch pohlaví pracovať a obzvlášť dôležité sú pre ženy – najmä pre ženy pracujúce v týchto sektoroch služieb, ktoré výrazne zasiahla pandémia. Podľa niektorých odhadov ženy strávia výkonom neplatenej práce tri- až štyrikrát viac hodín ako muži. To ešte viac zvyšuje tlak na pracujúce ženy, aby prijímali nepredstaviteľné rozhodnutia. Bez služieb v oblasti sociálnej starostlivosti nedokážu slobodné matky, ženy pracujúce na polovičný úväzok alebo ženy bez fixného pracovného času naďalej riadne vykonávať svoju prácu. Tie, ktoré majú finančné prostriedky na pokrytie nákladov na starostlivosť alebo možnosť pracovať na diaľku, stále čelia zvýšeným nárokom na ich čas – od domáceho vzdelávania po starostlivosť o svojich najbližších či sťažené zaobstaranie jedla a základných potrieb v dôsledku prerušených dodávateľských reťazcov.

Women. Fast forward

V EY vytvárame inkluzívnu kultúru, ktorá umožňuje ženám naplno využiť svoj potenciál na ich ceste skutočne transformovať širokú spoločnosť a budovať lepšie fungujúci svet.

Objavte viac

V EY podporujeme myšlienku spolupatričnosti – to znamená, že si vážime a rešpektujeme svoje rozdielnosti a budujeme prostredie, ktoré každému členovi tímu umožňuje priniesť na pracovisko svoje autentické ja. #SheBelongs je pre mňa viac než hashtag, vypovedá o kľúčových hodnotách našej organizácie – v tomto prípade dať všetkým ženám pocit spolupatričnosti. Viem, aké stresujúce je byť pracujúcou matkou. Viem, aké stresujúce je robiť si starosti o členov rodiny a snažiť sa vytvoriť zdravé a bezpečné prostredie. A viem, aké ťažké to v týchto bezprecedentných časoch majú mnohí moji kolegovia – ženy aj muži.

Skôr či neskôr sa dostaneme do bodu, z ktorého bude pandémia kontrolovateľná, do našich životov sa opäť vráti určitá úroveň sociálneho života a opäť budeme môcť cestovať, aby sme navštívili našich blízkych. Zabezpečme, aby tento návrat sprevádzala posilnená schopnosť žien dosahovať ich osobné ciele a profesionálne ambície. Zabezpečme, že všetci budeme hľadať spôsob, ako sa našich domovoch, pracovných úlohách a životoch stať spravodlivejšími. Zabezpečme, že každej žene sa dostane pocit spolupatričnosti a #SheBelongs sa stane realitou.

Zhrnutie

Bez rodovej rovnosti sa svet z pandémie COVID-19 nemôže zotaviť udržateľným a inkluzívnym spôsobom. Budujme lepší svet pre všetkým tým, že premeníme hashtag #SheBelongs na realitu. 

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)