7 min za čitanje 31.01.2020.
Светла за ноћни аутопут

Kako je veštačka inteligencija postala novi službenik javne bezbednosti građana?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

7 min za čitanje 31.01.2020.
Related topics Consulting

Veštačka inteligencija može biti odlična podrška u borbi protiv kriminala i pomoći u stvaranju sigurnijih zajednica. Pod uslovom da ih nadležni adekvatno koriste, ima potencijal da umanji potrošnju resursa i da pomogne u očuvanju života građana.

J avna bezbednost obuhvata širok spektar državnih odgovornosti: od policijskih dužnosti, do reagovanja na prirodne katastrofe.

Poboljšanja u ovim oblastima koja nudi veštačka inteligencija obećavaju. Na primer, veštačka inteligencija može pomoći u reagovanju na kriminalne aktivnosti, a u nekim slučajevima ih umanjiti, čak i u potpunosti eliminisati, što građanima nudi mogućnost da vode bezbednije živote; do sada se koristila za prepoznavanje slika i lica, pomagala je u upravljanju mestima zločina i detektovanju kriminalnih aktivnosti.

„Dok se pretnje javnoj bezbednosti menjaju sve brže i brže, veštačka inteligencija vlastima pruža moć regulisanja okolnosti“
Karl Gatas (Carl Ghattas)
Generalni direktor državnog i javnog sektora za sajber bezbednost kompanije EY.

Veštačka inteligencija može drastično ubrzati proste administrativne zadatke i pružiti najnaprednije sisteme analize koji su daleko izvan ljudskih mogućnosti. Ovo znači da će se manje traćiti vreme, manje trošiti sredstva iz budžeta, a spašavati više života. Fokus ovog teksta će biti na pet oblasti u kojima implementacija veštačke inteligencije ima neverovatan potencijal.

Sektori javne bezbednosti spremni za implementaciju veštačke inteligencije:

1. Preventivne policijske aktivnosti

Vlade širom sveta počele su da koriste veštačku inteligenciju u borbi protiv kriminala. U SAD, agencije za sprovođenje zakona u gradskim vladama- uključujući Nju Orleans (New Orleans) i Los Anđeles (Los Angeles) - su sarađivale sa privatnim sektorom kako bi napravili policijske programe za predviđanje. Ovi programi, primenom podataka o pojedincima, procenjuju da li je posmatrani umešan sa već poznatim članovima kriminalnih udruženja, prikazuju dosijee i analiziraju objave na društvenim mrežama. Jedan od ovih programa bio je u stanju da na osnovu četiri kriterijuma :(strukture komšiluka, lokacije gde je počinjen zločin, broja osumnjičenih i primarnog oružja koje je korišćeno) proceni da li je neka od poznatih bandi počinila taj zločin. Pojedini developeri veštačkih inteligencija tvrde da su napravili alate koji su u stanju da procene verovatnoću da pojedinac počini nasilan akt ili postane žrtva nekog zločina.

Još jedna oblast koja može imati koristi od prediktivne analize je oblast nasilja. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva trenutno razvija sistem pod nazivom NDAS (National Data Analytics Solution), ), koji će koristiti statističke podatke i veštačku inteligenciju kako bi adekvatno procenili rizik da li će pojedinac počiniti ili biti žrtva nasilnog zločina, koji će pomoći u sprovođenju intervencija.

2. Pomoć pri istraživanju kriminala

Pored toga što veštačka inteligencija dosta pomaže u proceni verovatnoće i prevenciji kompromitovanja javne bezbednosti, pomaže i u slučajevima kada se zločin, incident ili katastrofa već desila. Južna Afrika je uspela da implementira Šop-Spoter (ShopSpotter) tehnologiju kako bi se borila protiv dva vida kriminalnih aktivnosti: krivolova divljači u nacionalnom parku Kruger i oružanog nasilja  u dva okruga Kejptauna (Cape Town). Dokazi prikupljeni Šop-Spoter tehnologijom su 2018. godine omogućili su uspešno hapšenje bande koja je pucala u Kejptaunu; informacije koje je Šop-Spoter tehnologija priložila nisu bili direktan uzrok hapšenja, ali su podstakli policiju da pregleda video zapise na CCTV kamerama.

Pored pomoći pri hapšenju pre dve godine, ova tehnologija je potpomogla u petostrukom povećanju efektivnosti u konfiskovanju ilegalnih vatrenih oružja unutar dva okruga, u kojima je bila primenjena tehnologija, zahvaljujući preciznom izdavanju podataka u vezi sa aktivnostima vezanim za i korišćenje vatrenog oružja.

3. U borbi protiv terorizma

Mnoge tehnološke kompanije su orijentisale veštačku inteligenciju na takav način da im služi kao saradnik u borbi protiv terorizma. Vlade su znatiželjne po pitanju različitih primena veštačke inteligencije:: Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva je prikazalo 2018. godine alat na bazi veštačke inteligencije koji je u stanju da detektuje 94% Deš (Daesh)(ISIS) propagandnog materijala sa preciznošću preko 99%. . Ovaj alat primenjuje mašinsko učenje kako bi prepoznao da li je prikazan materijal u video zapisima propagandni materijal. Uspešnom integracijom ovog alata u protokole neophodne za objavljivanje video zapisa na internetu, ekstremistima bi bio odsečen neprocenjiv kanal za regrutaciju. Nažalost, iako je Ujedinjeno Kraljevstvo uložilo velike količine resursa za razvijanje ovog alata, tehnološke kompanije i dalje odbijaju da ga implementiraju , najvećim delom zbog manjka regulativa, čime ceo projekat postaje nisko prioritetni projekat. .

Pored ovoga, veštačka inteligencija je dragocen alat koji se koristi za identifikaciju sumnjivih bankarskih aktivnosti, koje mogu biti povezane sa finansiranjem terorizma. Veštačka inteligencija može služiti i kao potpora za već postojeće sisteme namenjene transakcionom posmatranju, sa sve kompleksnijim mašinskim analiziranjem, koji prati anomalije u podacima i konstantno unapređuje svoju bazu podataka poznatih šablona malverzacije. Veštačka inteligencija je u stanju da pribavlja podatke mnogo brže ,nego tradicionalne metode revizije uz veći spektar kriterijuma.

4. U reagovanju na prirodne katastrofeе

Zbog faktora poput globalnog zagrevanja i ubrzane urbanizacije, broj prirodnih katastrofa, kao i ljudi na koje utiču, je nažalost sve veći.

Vlade širom sveta su koristile veštačku inteligenciju kao relativno jeftin, a iznenađujuće efektivan način predviđanja:

   
 • Gde će se dogoditi prirodne katastrofe
 • Koje oblasti će biti pod nagorim uticajem
 • Koji sistemi ublažavanja će najverovatnije prevremeno otkazati ili biti neuspešni
 • Koje zajednice i koji sklop ljudi je u najvećoj opasnosti
 • Koje akcije će najbolje ublažiti uticaj katastrofe, kao i posledične nuspojave
 

Zbog masovnog plavljenja u Indiji, njihovo tržište gubi približno 7,4 milijardi dolara (US$) godišnje.Nakon tromesečnog plavljenja 2018. godine, koje je ubilo preko 1.400 1400 ljudi , Indijska Centralna Komisija za Vodu (Central Water Commision) se udružila sa kompanijom Gugl (Google), u razvijanju sistema za upozorenje u slučaju poplava. Ovaj sistem implementira veštačku inteligenciju, geo-prostorno mapiranje, naprednu analizu voda u regionu, kako bi sistem signalizirao kada i gde će biti sledeća poplava, kako bi nadležni organi preduzeli protiv-poplavne mere na vreme. CWC i Gugl su prvom uzbunom signalizirali ljudima Pane (Pana) u septembru 2018. godine, upozoravajući da postoji mogućnost plavljenja usled velike količine padavina u tom regionu.

5. U regulisanju saobraćaja i kontroli mase

U toku sportskih dešavanja, okupljanja religioznog karaktera ili protesta, mase ljudi predstavljaju izazov za službenike javne bezbednosti. Nekoliko vlada počelo saimplementirajom veštačke inteligencije kako bi umanjile rizik i neizvesnost koja dolazi sa velikim masama ljudi.

U Japanu Ministarstvo odbrane (National Police Agency) počelo je da eksperimentiše sa primenom veštačke inteligencije u oblastima istraživanja kriminala i terorizma. . Konkretne oblasti primene veštačke inteligencije će biti: analiza zapuštenih objekata kao čudno ponašanje ljudi na velikim sportskim takmičenjima, javnim događajima i internacionalnim konferencijama. Ovaj sistem će obaveštavati službenike javne bezbednosti, koji na osnovu ovih informacija mogu da sagledaju situaciju i isplaniraju adekvatan plan delovanja. Ako se sistem bude uspešan biće korišćen 2020. godine tokom Olimpijskih igara u Tokiju.

Indijska policija je 2019. godine, koristila veštačku inteligenciju kako bi lakše upravljala i kontrolisala mase ljudi tokom dva meseca Kumb Mela (Kumbh Mela), najvećeg religioznog događaja na svetu. Preko 1000 CCTV kamera su skupljale podatke sa festivala koje je veštačka inteligencija obrađivala i na osnovu koje je policija mogla da prati gustinu ljudi, sumnjivo ponašanje i efikasnije sprovodi saobraćaj. Veštačka inteligencija je bila korišćena i za lakšu optimizaciju sakupljanja otpada na osnovu podataka koji su dobijali od senzora na kantama i senzora koji su pratili saobraćaj. Ovi podaci su bili iskorišćeni da se izrade optimalne rute za vozila koja su sakupljala otpad. Sa preko 150 miliona posetilaca, primenom veštačke inteligencije, festival održan 2019. godine je prošao bez većeg haosa i panike.

Iako veštačka inteligencija može u mnogome doprineti razvoju društva, takođe može i narušiti prihvaćene standarde privatnosti.

Napredak donosi i rizik

Iako primena veštačke inteligencije obećava napretke u oblasti javne bezbednosti i smanjenje troškova na državnom nivou, neophodno je da se ljudi i vlade obrazuju o potencijalnim rizicima:

 

Ovi primeri nam samo pokazuju da kako trenutno stoje stvari, što se tiče razvoja veštačke inteligencije, vlade i organi javne bezbednosti neće moći da naprosto upale AI i koriste podatke koje dobiju kao de fakto činjenice. Iako veštačka inteligencija može eliminisati ljude greše i pristrasnost, može i sjedinjavati greške koje se nalaze u samom programu . Mašinsko učenje može primeniti pristrasnost svojih tvoraca i kodifikovati je kroz proces asocijacije, na osnovu netačnih fundamentalnih premisa . Vlade moraju proveriti da li su algoritmi koje koriste tačni i pravični, pre nego što ih implementiraju u veštačku inteligenciju koju planiraju da koriste.

 

Američka unija građanske slobode je relativno skoro objavila zabrinjavajuće potencijalne scenarija korišćenja veštačke inteligencije. Primera radi, šerif nekog grada bi mogao dobijati spisak ljudi koji su pod uticajem supstanci, i to na dnevnoj bazi, a ceo spisak bi se formirao na osnovu zapaženih promena u hodu, govoru i ponašanju, koje bi pratile CCTV kamere .

Iako veštačka inteligencija može biti od velike pomoći za društvo, može i upropastiti trenutno javno mnjenje o standardima privatnosti i slobode.

Faktori na koje vlade moraju da obrate pažnju

Primera radi, šerif nekog grada bi mogao dobijati spisak ljudi koji su pod uticajem supstanci, i to na dnevnoj bazi, a ceo spisak bi se formirao na osnovu zapaženih promena u hodu, govoru i ponašanju, koje bi pratile CCTV kamere.

   
 • Uspostavljanje zaštitnih mera zarad zaštite privatnosti i otklanjanja  pristrasnostiи
 • Pobrinuti se da se ciljevi i zadaci primene veštačke inteligencije poklapaju sa već prihvaćenim zakonskim principimaа
 • Zadobijanje poverenja komunikacijom sa narodom, na aktivan i transparentan način
 • U finalnu analizu koja se dobija od veštačke inteligencije, uključiti ljudski uvid i prosuđivanje
 

Rezultat koji bi vlade ostvarile, pridržavanjem ovim principima, bi mogli dati osnovu za efektivnije upravljanje promenom koju donosi veštačka inteligencija i uticajem na živote građana, kao i bolje čuvanje njihovih privatnih informacija.

Rezime

Veštačka inteligencija može biti od presudnog značaja za transformaciju oblasti bezbednosti građana, pomažući u oblastima kontrole nad narkoticima, prevencijom zločina, reagovanjem na prirodne katastrofe. Kako vlade budu dalje istraživale potencijale veštače inteligencije i njene primene, moraće da uračunaju efekat koji će imati na javnu bezbednost, privatnost građana i koliko precizno funkcioniše i eliminiše pristrasnost.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Consulting