Carmine Di Sibio
U ovom preobražavajućem dobu, organizacije moraju upravljati evolucijom svoje kulture tako što će graditi snažne temelje, ali i tako što će tehnologija i inovacija predstavljati katalizator promena

Carmine Di Sibio

Predsednik EY Global i izvršni direktor.

Strastven kada je u pitanju odnos prema našim klijentima i snaga naše globalne organizacije. Pokretač rasta i inovacija. Graditelj dobrih odnosa. Ljubitelj sporta.

Carmine je globalni predsedavajući i izvršni direktor EY, jedne od najvećih revizorsko-konsultantskih organizacija na svetu sa preko 280.000 ljudi u više od 150 zemalja. Pre nego što je izabran za svoju trenutnu poziciju, Carmine je obavljao funkciju EY Globalnog Rukovodećeg Partnera – Odnosi sa klijentima, kao lider za izvršenje globalne strategije u naša četiri geografska područja i četiri servisne linije.

Carmine je predvodio naše napore u oblasti inovacija, uključujući vodeću investiciju od milijardu dolara u nova tehnološka rešenja tokom dvogodišnjeg vremenskog okvira najavljenog u avgustu 2018. godine. Pomogao je da se stvori globalni tim za inovacije koji bi redefinisao kako EY koristi tehnologiju da transformiše postojeće usluge i stvori nova poslovna rešenja. Kao lider naše strategije za akvizicije i alijanse pomogao je u proširivanju EY ponude usluga u širokom rasponu novih i rastućih potreba tržišta.

Otkad se pridružio EY-u 1985. godine, radio je kao Partner u odeljenju Poslovnog savetovanja i odeljenju Revizije i povezanih usluga za mnoge od naših najvećih klijenata iz finansijskog sektora. Bio je postavljen na nekoliko ključnih rukovodećih pozicija, uključujući poziciju Predsednika globalnog sektora za tržišta finansijskog sektora  i poziciju Regionalnog rukovodećeg Partnera za finansijski sektor u Americi (FSO), gde je započeo stvaranje odeljenja EY Upravljanje rizikom i Regulatorne usluge.

Carmine je diplomirao hemiju na Univerzitetu Colgate, i stekao MBA diplomu na Stern School of Business u Njujorškom Univerzitetu. Ima licencu za ovlašćenog revizora (CPA).

Kako Carmine stvara bolje poslovno okruženje

Carmine u svojoj ulozi omogućuje ljudima iz EY-a da koriste sav potencijal koji jedna globalna organizacija nudi. Objedinjujući najbolje talente i najnoviju tehnologiju, EY može pomoći klijentima u pokretanju transformativnih inovacija i boljem poslovanju.

On je jedan od predsedavajućih Odborom za globalnu raznolikost i inkluzivnost kompanije EY, koji radi na maksimiziranju snage različitosti mišljenja, perspektiva i kulturnih referenci unutar same organizacije. Ovakvi napori su od presudnog značaja za stvaranje timova sa najboljim performansama u profesiji i za razvoj izvanrednih lidera.

Carmine je član odbora Dugoročnog kapitala (FCLT) kako bi podstakao dugoročno fokusiranje na poslovanje što može podstaknuti inkluzivni rast. On igra aktivnu ulogu na Svetskom ekonomskom forumu (WEF), služeći kao član njenog Međunarodnog poslovnog saveta. 

Carmine takođe učestvuje u radu odbora Fondacije za osnaživanje građana sa autizmom i organizaciji Family Promise. Pored toga, član je Upravnog odbora Univerziteta Colgate.

Carmine-ove video poruke

    Kontaktirajte Carmine-a