Photographic portrait of Stefan Strovjanovski
Kada ljudima date primer, ohrabrujete ih da se uzdaju u sebe i kada ste tu za njih, pomažete im da prevaziđu granice koje su postavili; počinju da veruju. A kada veruju, već su na pola puta do cilja.

Stefan I. Strovjanovski

Partner u Poreskom odeljenju u EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Partner u odeljenju za Poresko savetovanje. Otac dvoje dece. Uživa u putovanjima. Spreman je da Vam „izađe na crtu“ i da Vam dokaže da niste u pravu, ako se usudite da poverujete da je poresko savetovanje mahom dosadan, neinteresantan ili neinspirativan posao.

Kancelarija Beograd, RS

Stefan je Partner u Poreskom odeljenju kompanije EY Srbija. Do sada je, uglavnom, radio na angažmanima koji se tiču poreskog savetovanja, sa posebnim fokusom na klijente iz oblasti FMCG i telekomunikacija. Uz to, specijalizovan je i za TT, sa posebnim fokusom na CP sektor, tj. maloprodaju i ugostiteljstvo. Stefan ima preko 14 godina značajnog iskustva u pružanju usluga poreskog savetovanja kako lokalnim kompanijama, tako i multinacionalnim. Oblasti u kojima se posebno ističe su direktni i indirektni porezi. Dodatno, radio je i u oblasti međunarodnih poreza i TT-a, gde je nosio brojne projekte sa multinacionalnim klijentima na lokalnom tržištu. Od 2013. godine, Stefan je aktivno uključen u uvođenje i sprovođenje lokalne TP prakse.

Kako Stefan stvara bolje poslovno okruženje

Bolji poslovni svet se gradi tako što vodite ljude napred svojim primerom. Od izuzetne je važnosti da zaposleni imaju od koga da nauče, nekoga ko će da im bude uzor i model rada i ponašanja i ko će da im pokaže put uspeha. Jasno je da je lakše da Vas neko „prati“, ako je to svojevoljno i iskreno, a ne prinudno. Uz to, ovakva filozofija se može primeniti, kako na zaposlene, tako i na klijente, ali i na konkurenciju.“

Kontaktirajte Stefana