Kako digitalna tehnologijamenja novu digitalnu stvarnost poreskog poslovanja?

Autori

Ivan Rakić

Country Managing Partner i Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Country Managing Partner. Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja od 2007. godine. Otac dvoje dece. Ljubitelj civilnog i vojnog vazduhoplovstva.

Gordana Ačanski

Partner u poreskom odeljenju u EY Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora

Poreski savetnik kojem se veruje sa preko 15 godina iskustva. Majka blizanaca. Uživa da pomažu rastu i razvoju biljaka, ljudi i organizacija. Veruje da poslovanje treba vrednovati na osnovu toga kako utiče na ljude.

Miloš Milojević

Associate Partner u odeljenju Poreskog savetovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Računovođa sa izuzetnim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Zagovornik je različitosti, inkluzivnosti i razvoja novih tehnologija. Uživa u putovanjima i druženju.

Dragana Varagic-Djokic

EY Serbia TAX Executive Director

Mother of two beautiful children. Job enthusiast – it’s easier to get your work done, when you enjoy and love doing it.

2 min za čitanje 10.10.2019.
Related topics Poresko savetovanje

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju se čuvati od prenatrpanosti podacima i koristiti digitalnu tehnologiju za napredak svoje organizacije. Ali kako?

Digitalni podaci su naša nova stvarnost. U svakodnevnom životu, poslu u svetu i svemu ostalom, analogne informacije su ustupile mesto digitalnim. Ogromna količina podataka i novi zahtevi koje postavljaju kompaniji mogu potencijalno ugroziti poslovanje organizacije.Poresko poslovanje sigurno nije izuzetak. 

Poresko poslovanje sigurno nije izuzetak. 

Pre samo nekoliko godina, ko je mogao da zamisli kako će digitalna priprema poreskih prijava preduzeća promeniti ulogu oporezivanja iz poštovanja propisa u odbrani poreskih prijava? Ili potrebu za upravljanjem oporezivanja 3D štampanja?

Nova digitalna stvarnost poreskog poslovanja povećava zahteve postavljene pred izvršne direktore, potpredsednicima za poreska pitanja, šefove poreskog odeljenja, kao i za stručnjake za poresku poslovnu tehnologiju. Oni se suočavaju sa izazovima kao što su:

     
  • Zakonodavstvo: Stalne i sve veće zakonodavne promene zahtevaju stalnu pažnju i najbrži mogući odgovor.
  • Tehnologija: Skoro svaka organizacija je uronila je u tehnologiju, ali da bi postigli najbolje rezultate, tehnologiju je potrebno efikasno koristiti i osigurati da najnoviju tehnologiju koristimo da bismo zadovoljili prave potrebe društva.
  • Talenti: Poseban izazov je zapošljavanje i zadržavanje talentovanih zaposlenih. Ali jednom kada zaposlite talentovanog čoveka, on mora biti fokusiran na visoke vrednosti, a ne na zadatke sa malim uticajem.
 

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju koristiti digitalnu tehnologiju za napredak svoje organizacije. Ali kako? 

Za rešavanje poreskih problema današnjice potrebno je razmišljati o budućnosti.

Količina digitalnih podataka samo će se povećavati, kao i brzina kojom se kompanije moraju prilagođavati novonastalim situacijama.

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju da steknu uvid u tehnologiju koju kompanija koristi i zapitaju se kako ta tehnologija zaista odgovara pa čak i ako - uopšte odgovara potrebama njihovih korisnika i ispunjava operativne potrebe kompanije.

Lideri poreskih odeljenja imaju puno popisanih obaveza - listi koja se produžava zbog potresa na tržištu, regulatornim izmenama, transformacije talenata i sve veće digitalizacije.
Dante DeWitt
EY Global Tax Technology Officer

Kompanije koje imaju najbolje pripremljeno poresko poslovanje iskoristiće današnji tehnološki napredak. Za najbolje pozicioniranje svojih kompanija, lideri poreske politike trebalo bi da razmotre integraciju velikih količina podataka, automatizaciju i naprednu analitiku.

Tako pripremljeno poresko poslovanje kompanije omogućiće nam da bolje odgovorimo na današnje izazove i pripremimo se za one u budućnosti.

Rezime

Digitalizacija podataka postavila je dosad neviđene zahteve pred organizacije. Kako bi imali spreman odgovor na izazove današnjice, rukovodioci poreskog odeljenja kompanija moraju se prilagoditi putem integracije velike količine podataka, automatizacije i napredne analitike.

O ovom članku

Autori

Ivan Rakić

Country Managing Partner i Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Country Managing Partner. Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja od 2007. godine. Otac dvoje dece. Ljubitelj civilnog i vojnog vazduhoplovstva.

Gordana Ačanski

Partner u poreskom odeljenju u EY Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora

Poreski savetnik kojem se veruje sa preko 15 godina iskustva. Majka blizanaca. Uživa da pomažu rastu i razvoju biljaka, ljudi i organizacija. Veruje da poslovanje treba vrednovati na osnovu toga kako utiče na ljude.

Miloš Milojević

Associate Partner u odeljenju Poreskog savetovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Računovođa sa izuzetnim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Zagovornik je različitosti, inkluzivnosti i razvoja novih tehnologija. Uživa u putovanjima i druženju.

Dragana Varagic-Djokic

EY Serbia TAX Executive Director

Mother of two beautiful children. Job enthusiast – it’s easier to get your work done, when you enjoy and love doing it.

Related topics Poresko savetovanje