Kako digitalna tehnologija menja novu digitalnu stvarnost poreskog poslovanja?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

2 min za čitanje 10.10.2019.
Related topics Poresko savetovanje

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju se čuvati od prenatrpanosti podacima i koristiti digitalnu tehnologiju za napredak svoje organizacije. Ali kako?

Digitalni podaci su nova stvarnost. U svakodnevnom životu, globalnom poslovanju, kao i drugim aspektima poslovnog života analogne informacije ustupile su mesto digitalnim. Ogromna količina podataka, kao i novi zahtevi koji se postavljaju kompanijama mogu potencijalno ugroziti poslovanje.  

Poresko poslovanje sigurno nije izuzetak. 

Pre samo nekoliko godina, bilo je nemoguće zamisliti način na koji će digitalna priprema korporativnih poreskih prijava promeniti ulogu oporezivanja iz poštovanja propisa u odbranu poreskih prijava? Kao i potrebu za upravljanjem oporezivanja 3D štampanja?

Nova digitalna stvarnost poreskog poslovanja povećava zahteve postavljene pred izvršne direktore, potpredsednike za poreska pitanja, šefove poreskih odeljenja, kao i za stručnjake za poresko-poslovnu tehnologiju. Oni se suočavaju sa izazovima poput:

  • Zakonodavstva: Stalne i sve veće zakonodavne izmene zahtevaju stalnu pažnju i najbržu reakciju.
  • Tehnologije: Skoro svaka organizacija uronila je u tehnološke, ali izvući maksimum iz sopstvenih tehnologija znači efikasno ih koristiti i osigurati njihovu ažurnost i skladnost potrebama kompanije.
  • Kvalifikovani zaposleni: Poseban izazov je zapošljavanje i zadržavanje talentovanih zaposlenih. Ali nakon zapošljenja, zaposleni mora primeniti svoj fokus na poslove visoke vrednosti, za razliku od zadataka malog uticaja na poslovanje.

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju koristiti digitalnu tehnologiju za napredak svoje organizacije. Ali kako? 

Za rešavanje poreskih problema današnjice potrebno je razmišljati o budućnosti.

Količina digitalnih podataka neminovno će se uvećavati, zajedno sa brzinom kojom se kompanije moraju prilagođavati novonastalim situacijama.

Rukovodioci poreskih odeljenja moraju da steknu uvid u relevantne tehnologije koju kompanija koristi te da se zapitaju kako ta tehnologija zaista odgovara pa čak i ako uopšte odgovara -potrebama njihovih korisnika i ispunjava operativne potrebe kompanije.

Lideri poreskih odeljenja imaju puno popisanih obaveza - na listi koja se produžava zbog potresa na tržištu, regulatornih izmena, transformacije talenata i sve veće digitalizacije.
Dante DeWitt
EY Global Tax Technology Officer

Kompanije sa najvišim stepenom pripreme u poreskom poslovanju iskoristiće današnji tehnološki napredak. Za najbolje pozicioniranje svojih kompanija, lideri poreskih politika trebalo bi da razmotre integraciju velikih količina podataka, automatizaciju kao i naprednu analitiku.

Tako pripremljeno poresko poslovanje kompanije omogućiće efikasnije odgovore na današnje izazove i pripremimo se za one u budućnosti.

Rezime

Digitalizacija podataka postavila je dosad neviđene zahteve. Kako bi imali spreman odgovor na izazove današnjice, rukovodioci poreskih odeljenja kompanija moraju se prilagoditi putem integracije velike količine podataka, automatizacije kao i napredne analitike.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Poresko savetovanje