7 min za čitanje 10.07.2019.
vintners smelling tasting red wine winery barrel room

Zašto su indirektni porezi sledeći kamenspoticanja u poreskim sporovima?

Autori

Ivan Rakić

Country Managing Partner i Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Country Managing Partner. Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja od 2007. godine. Otac dvoje dece. Ljubitelj civilnog i vojnog vazduhoplovstva.

Gordana Ačanski

Partner u poreskom odeljenju u EY Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora

Poreski savetnik kojem se veruje sa preko 15 godina iskustva. Majka blizanaca. Uživa da pomažu rastu i razvoju biljaka, ljudi i organizacija. Veruje da poslovanje treba vrednovati na osnovu toga kako utiče na ljude.

Miloš Milojević

Associate Partner u odeljenju Poreskog savetovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Računovođa sa izuzetnim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Zagovornik je različitosti, inkluzivnosti i razvoja novih tehnologija. Uživa u putovanjima i druženju.

Dragana Varagic-Djokic

EY Serbia TAX Executive Director

Mother of two beautiful children. Job enthusiast – it’s easier to get your work done, when you enjoy and love doing it.

7 min za čitanje 10.07.2019.
Related topics Poresko savetovanje

Kako PDV postaje ključni izvor prihoda, Vlade preduzimaju sve veće mere izvršenja kako bi se uspešno suočile sa izazovima digitalnog doba.

K ako Vlade teže da usklade porez na dobit sa modernim poslovnim aktivnostima kako bi prikupile što više prihoda, one se sve više fokusiraju na indirektne poreze.

Na primer, Evropska komisija procenila je da 15,2% poreza na dodatu vrednost (PDV) nije prikupljeno u 28 država članica EU tokom 2013. godine, što je stvorilo poreski gubitak od 170 milijardi EUR. Sporovi koji se odnose na indirektno oporezivanje - uključujući PDV, poreze na robe i usluge, carine i akcize - nisu novost.

Takvi sporovi su u porastu jer indirektni porezi - koje u ime države naplaćuju dobavljači roba i usluga - postaju sve veći deo državnih prihoda.Poreska i carinska uprava ulažu sve veće napore na usaglašavanju i sprovođenju zakona o indirektnom oporezivanju, uključujući oporezivanje digitalnih proizvoda i usluga.

Izazovi i rizici sporova o indirektnom oporezivanju su višestruki, uključujući složeno zakonodavstvo, različite poreske obaveze različite za svaku zemlju i promenu poslovnih modela. Povećani rizici od indirektnog oporezivanja rukovodstva preduzeća postaju prioritet na dnevnom redu sastanka uprave.

Započnite na vreme saradnju sa poreskom upravom da biste identifikovali područja nesigurnosti koja su posledica porasta onlajn transakcija i time uticala na stvaranje novih zakona.

Nije tako jednostavno.

Puno toga predstavlja rizik i za Vlade i za poreske obveznike. Porezi na potrošnju danas čine 30% poreza država članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kako je navedeno u Trendovima OECD-a za potrošačke poreze iz 2016. godine.To je isti iznos koliko i lični i korporativni porez na dobit zajedno, a ispred poreza na socijalno osiguranje (26%).

Jedan od razloga zašto se vlade sve više bave indirektnim porezima je taj što su povezane sa potrošnjom i samim tim stalni izvor prihoda.
Adrian Ball
EY Asia-Pacific Indirect Tax Leader

Porezi na promet brzo su se širili širom sveta. Smišljen u Nemačkoj i prvi put predstavljen u Francuskoj 1954. godine, PDV se sada naplaćuje na ukupno 167 zemalja, od Albanije do Zimbabvea. SAD je jedini član OECD-a bez poreza na promet. Ali 45 od ukupno 50 zemalja i hiljade pravnih sistema uveli su porez na promet, koji se naplaćuje od proizvođača i pružatelja usluga i prosleđuje su državi.

Međutim, granica između poreskih i neoporezivih stavki nije uvek jasna, različita je za svaku državu, tvrdi Rebeka Millar, profesor sa Univerziteta u Sidneju. Primeri uključuju složene aranžmane sa više strana poput programa lojalnosti i garancija trećih strana, rekla je ona.

Digitalne transakcije i transakcije koje se odvijaju u okviru različitih pravnih sistema samo su komplikovale ionako dovoljno složene poreze na promet. „Nagoveštavajući da je PDV jednostavan porez, složenost stvarnih transakcija se ne uzima u obzir“, rekla je Millar.

Idite u ofanzivu

Povećanje stope naplate indirektnog poreza postalo je cilj svake zemlje širom sveta.Konačno, smanjenje ove vrste poreza može ugroziti finansijsku stabilnost države ili mogućnost vraćanja kamata na zajmove.

Izveštaj kompanije EY o sporovima u vezi sa indirektnim porezima u 2015. godini pokazao je da 56 država (od ukupno 82) razmenjuje podatke o PDV i porezu na robu i usluge sa različitim administrativnim odeljenjima u zemlji, dok 51 država razmenjuje podatke o PDV-u i poreze na robu i usluge sa drugim državama u nastojanju da poboljšaju poštovanje ovih poreskih obaveza i identifikuju rizike.

Jedan od najboljih primera iskorenjivanja PDV-a i utaje poreza na robu i usluge je Portugal.Poreske vlasti su postavile centralnu bazu podataka za praćenje PDV-a povezanu sa sistemima kompanija koje ostvaruju prihode veće od 100.000 evra godišnje.Sistem je brzo identifikovao 128.000 kompanija sa nepravilnostima i porez je naglo porastao za 13% u 2013. godini.U sektoru ugostiteljstva, poslovanju restorana, a PDV je u periodu 2011.-2013. godine porastao za ukupno 140%.

Zlatni porez

Slične sistemske veze u realnom vremenu uspostavljene su u Brazilu i Kini kako bi se izbeglo plaćanje poreza.Na primer, u Kini, dobavljači moraju da unesu detalje o transakcijama u Jinshui ili tzv. „zlatni porez“ za izdavanje faktura u okviru sistema PDV-a.„Kina je ranije imala problem izbegavanja PDV-a“, rekao je Ball. „Zato su primenjivali sistem zlatnog poreza.“

U Aziji su tarife i akcize uvek bile važna komponenta Vladinog prihoda, koja se ubirala revizijom i sprovođenjem zakonodavnih mera.

„Izazovi revizije mogu se upotpuniti državnim programima podsticanja službenika za optimizaciju procene“, kaže Ball.Međutim, i poreske uprave i kompanije koriste ogromne količine podataka i analitike podataka, a to menja način izvršenja revizija i zakonodavstva, tvrdi Ball.

„To je talas plime koji se širi i na zemlje ovog regiona,“ kaže Ball. „Mislim da će se pristalice reformi mnogo koristiti za rešavanje problema poreske efikasnosti i korupcije u agencijama za naplatu poreza.“

Digitalno iscrpljivanje

Iako se Vlade fokusiraju na rešavanje dugogodišnjih problema sa indirektnim oporezivanjem, digitalna ekonomija je postavila čitav novi niz izazova u inostranom poslovanju.Mike Semes, direktor Sektora za pomoć državnim i lokalnim poreskim sporovima u Pensilvaniji, kaže da će digitalna ekonomija biti uzrok velikog broja budućih sporova.

„Naši klijenti žele da znaju pravila kako bi mogli da se igraju po pravilima“, kaže Semes. „Dalje, državno zakonodavstvo i propisi veoma otežavaju praćenje promena u poslovanju.“

Semes kaže da prodaja putem interneta postavlja velike testove pred poreske uprave.Na primer, kada kompanija za online prodaju ne naplati porez od prodaje od kupca u nekoj drugoj američkoj državi ili drugoj zemlji, potrošač je dužan da plati porez, ali u krajnjem slučaju to čini samo nekoliko potrošača.Kao rezultat, Vlade značajno povećavaju porez na prihode.

Vlade takođe moraju da rade na postizanju konsenzusa o načinu tretiranja usluga indirektnog oporezivanja, koji je sve više okosnica strane ekonomije, kaže Itai Grinberg, profesor prava na Univerzitetu Georgetownu u Washington D.C.

Ova pitanja će uskoro postati još važnija jer se države sve više oslanjaju na indirektne poreze, a manje na direktne poreze, kaže Grinberg.„Pitanje je da li je ovaj trend opravdan jer štiti strane usluge od prekomernog indirektnog oporezivanja“, kazao je Greenberg. „Ovo je verovatno jedno od nekoliko ozbiljnih pitanja koja se postavljaju širom sveta u vezi sa indirektnim i međunarodnim oporezivanjem.“

U nemilosti

Budući da je oporezivanje pojedinaca/fizičkih lica administrativno neisplativo, mnoge američke države su usvojile ono što je danas poznato kao „svetlosna linija“ za definisanje odgovornosti online dobavljača. Čak i ako kompanija fizički ne posluje u određenoj zemlji, ona mora naplatiti i platiti porez na promet ako je domaći prihod kompanije veći od 500.000 USD. Ovaj prag svetlosne linije ne odnosi se na mala preduzeća koja bi se u tom slučaju suočila sa nesrazmernim troškovima naplate PDV-a na stranim transakcijama.

Evropska komisija, koja je odgovorna za naplatu poreza u Evropi, došla je do sličnih, ali ozbiljnijih zaključaka.U januaru 2015.godine EU je promenila princip naplate PDV-a prema kojem se unutar EU-a obračunava PDV u zemlji u kojoj se ostvaruje prihod za usluge emitovanja, kao i elektronske i telekomunikacione usluge.Dobavljač mora naplatiti PDV po stopi PDV-a u državi u kojoj potrošač živi i uplatiti porez u tu zemlju putem tzv. „Mini One Stop Shop“ rešenja od strane lokalne poreske uprave.

Ова иницијатива, међутим, није успела да разреши контроверзе, јер се прагови промета код којих су продавци морали да се региструју за ПДВ разликују од земље до земље, а правила ЕУ учинила су да прекогранични мрежни добављачи буду плаћени за ПДВ без обзира на то колико су њихове мале продаје.Mali ponuđači online usluga, uključujući dizajnere, autore i muzičare, izrazili su zabrinutost zbog administrativnih i finansijskih opterećenja.

Izjednačavanje uslova

U decembru 2016. godine Evropska komisija je prihvatila predlog paketa PDV-a za jedinstveno digitalno tržište koji ima za cilj da olakša praćenje propisa o PDV-u u elektronskom poslovanju.Procenjuje se da kompanije unutar EU troše 8.000 eura godišnje na troškove PDV-a u svakoj zemlji u kojoj posluju. Očekuje se da će ova promena uštedeti kompanijama 2,3 milijarde evra godišnje. Ovo bi trebalo smanjiti broj sporova i pomoći inovativnim startapima sa izazovima dominacije postojećih online platformi.

Australijsko zakonodavstvo bori se sa sličnim problemima.U 2017. godini, Australija će spustiti granicu od 1.000 AUD po osobi za uvoz robe oslobođene poreza na određenu vrstu robe i usluga, „što bi trebalo da omogući izjednačavanje uslova za australijske prodavce i maloprodaje“, rekao je Hovard Adams, menadžer za pravna pitanja za Azijsko-Pacifički region, EY. Ali ovo je samo prvi korak u smanjenju sporova o PDV-u.„Nema sumnje da će biti još većih promena kako se poreski sistem menja s digitalnom revolucijom.“

Ključne mere

  • Pratite zakone u vezi sa obavezom plaćanja PDV-a i vezi sa pravnim sistemom u zemlji u kojoj poslujete, i pobrinite se da ispunite sve svoje novonastale obaveze.
  • Pripremite se za potrebne izmene u vezi sa novim zakonima i direktive o PDV-u koji su uvedeni u EU i drugim zemljama koje oporezuju digitalnu ekonomiju.
  • Započnite rad sa poreskim upravama na vreme kako bi identifikovali slabe tačke koje proizilaze iz onlajn transakcija i pomognete u kreiranju novih zakona..

Izvorno je ovaj članak objavljen u Tax Insights magazinu koji objavljuje kompanija EY 27. februara2017. godine

Rezime

Danas postoje mnogi izazovi i rizici parničnog postupka prilikom indirektnog oporezivanja. Oni uključuju složeno zakonodavstvo i različite poreske obaveze svake države, kao i promenu poslovnih modela. Iz tog razloga, menadžment kompanija ovim rizicima daje visoke prioritete u svom radu.

O ovom članku

Autori

Ivan Rakić

Country Managing Partner i Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Country Managing Partner. Rukovodilac odeljenja Poreskog savetovanja od 2007. godine. Otac dvoje dece. Ljubitelj civilnog i vojnog vazduhoplovstva.

Gordana Ačanski

Partner u poreskom odeljenju u EY Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora

Poreski savetnik kojem se veruje sa preko 15 godina iskustva. Majka blizanaca. Uživa da pomažu rastu i razvoju biljaka, ljudi i organizacija. Veruje da poslovanje treba vrednovati na osnovu toga kako utiče na ljude.

Miloš Milojević

Associate Partner u odeljenju Poreskog savetovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Računovođa sa izuzetnim iskustvom na rukovodećim pozicijama. Zagovornik je različitosti, inkluzivnosti i razvoja novih tehnologija. Uživa u putovanjima i druženju.

Dragana Varagic-Djokic

EY Serbia TAX Executive Director

Mother of two beautiful children. Job enthusiast – it’s easier to get your work done, when you enjoy and love doing it.

Related topics Poresko savetovanje