Глобални бизнес услуги

В Advisory

Глобалните бизнес услуги (GBS) са еволюцията на споделените услуги и аутсорсинга на бизнес процеси (BPO) – и двете насочени към подобряване на ефективността на процесите и намаляване на разходите. Това е основен стълб на дигиталната стратегия, който помага на компаниите да се ориентират в Ерата на трансформацията. 

Какво може да направи EY за вас

Организации с всякакви размери във всички сектори преживяват разрушаващи (революционни) промени, породени от експоненциалния напредък в технологиите и променливите, несигурни пазарни условия. Новите бизнес модели се задвижват от нови играчи, които сякаш пренаписват правилата само за една нощ.

Разрушаването изисква трансформация

Дигитализацията означава, че компаниите трябва да трансформират своя бизнес модел в близко бъдеще. Тази трансформация изисква концептуални познания за цифрово планиране и изпълнение. Днес изпълнителните директори трябва да се запитат каква дигитална стратегия трябва да се прилага и как да достигнат правилния операционен модел, така че да увеличат максимално възможностите на дигиталната ера.

Глобалните бизнес услуги играят изключително важна роля

Глобалните бизнес услуги (GBS) се фокусират върху създаването на ориентирани към клиента, дигитализирани потоци от процеси във всички функции и географски местоположения. Това включва гъвкави оперативни звена, които се управляват в световен мащаб и независимо от традиционните бизнес единици. Иновациите са втъкани в ДНК-то на съвременните глобални бизнес услуги. А нововъзникващите технологии, управлявани от тях, могат да спомогнат за постигането на изключителни резултати в цялата организация. В същото време звената за GBS остават оптимално организирани, конкурентни от гледна точка на разходите и ефективни.

Клиентите на EY установяват, че прилагането или подобряването на GBS операциите може да помогне:

  • За постигане на оптимално организирани, ефективни от гледна точка на разходите операции: GBS дават в резултат целенасочени процеси, последователни данни и оптимизирана структура на разходите въз основа на ефектите от мащаба, автоматизацията и трудовия арбитраж.
  • За създаване на гъвкава операционна платформа: GBS задействат гъвкав модел за предоставяне на услуги за функциите за поддръжка, който води както до оперативни, така и до стратегически ползи, например когато става въпрос за интеграция на нови звена в контекста на сливания и придобивания.
  • Като даде тласък на дигитализацията на компанията: GBS имат потенциал да бъдат двигателят на дигиталната трансформация на цялата организация и с основателна причина: GBS знаят повече за процесите, притежават повече данни и използват повече технологии от всяка отделна функция. По този начин те могат да помогнат на компаниите да възприемат нововъзникващите технологии като например, интелигентна автоматизация, обработка на естествен език, блокчейн и анализи на данни за създаването на напълно автоматизирани, прозрачни крайни вериги от процеси. GBS представляват стратегически залог в подкрепа на дигиталните бизнес модели, които могат да гарантират устойчив растеж в ерата на цифровите технологии.
  • Като даде възможност за едно невероятно пътешествие на клиентите: GBS, които се основават на задълбоченото разбиране за услугите, тяхната отзивчивост и наличие и които са отговорни за ключови клиентски данни, могат да помогнат на компаниите да се доближат до техните клиенти и да се преоткрият, за да създадат изключителни клиентски преживявания.

Как глобалните бизнес услуги могат да отговорят на днешните и утрешните предизвикателства?

Бизнес лидерите се борят със свят, който е по-непостоянен и по-сложен от всякога. Дигиталната епоха изисква по-голяма гъвкавост, повече бързина и напълно различен набор от умения за талантите. Когато старите работни места станат излишни и бизнес моделите бъдат разрушени, вашата пъргава, ориентирана към клиента, напълно дигитализирана и интелигентна организация за глобални бизнес услуги може да ви помогне да преуспеете в ерата на цифровите технологии.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.