Вътрешен одит

В Advisory

Организациите все повече разчитат на вътрешния одит (IA), за да им се даде представа за различните рискове, които възникват и да създадат основа за доверие. Вътрешния одит на EY вярва в технологично осъществена трансформация на вътрешния одит с еднакъв фокус върху хората, процесите и целта.

Related topics Advisory Cybersecurity Digital

Вътрешен одит

Какво може да направи EY за вас

Ние сме пазарен лидер в иновативните и трансформиращи решения за вътрешен одит (IA) и решения за вътрешен контрол, които са пригодени да отговорят на разрушителните пазарни сили и да помогнат на Вашата компания да преобразува несигурността в увереност, като същевременно ускорява представянето.

Независимо от големината, сектора, географското положение или зрелостта на вашата компания, нашите услуги за вътрешен одит са гъвкави и техният мащаб може да се променя така, че да Ви помогнат да постигнете желаното бъдещо състояние, като в същото време балансирате ефективността на разходите, по-доброто покритие на риска и повишават стойността.

Какво предлага вътрешния одит на EY 

Нашите услуги за трансформация на вътрешния одит варират от извършване на стратегическа и тактическа диагностика до изграждане на пътна карта за трансформация, която е фокусирана върху дигитализацията и повишената стойност.

Когато работим с клиенти на EY, нашият фокус е да ги подкрепяме чрез IA Disrupt by Design , подход, при който помагаме на компаниите да трансформират цялостно вътрешния одит (хора, процеси и технологии), за да изградят или поддържат доверие.

Освен това, чрез аутсорсинг, съставяне на екипи или изпълнение на елементи като управлявана услуга, ние помагаме да се предоставят нови решения, които помагат за привеждане на функцията за вътрешна оценка към бизнес стратегията в бързо променящата се рискова среда.

Нашата глобална методология за вътрешен одит включва:

 • Автоматизация, която предоставя по-широкообхватна перспектива за ефективността на контрола и риска
 • Задълбочена информация за нововъзникващите рискове чрез широкообхватна мрежа от ресурси по въпроса и иновативни решения
 • Динамична оценка на риска и инструменти за сътрудничество, подобряващи процесите на идентифициране на риска и събиране на информация
 • Индустриална / професионална мрежа и инструменти за сравнителен анализ в реално време и споделяне на знания

Позволете ни да Ви помогнем да изградите и поддържате функциите за вътрешна оценка и интеграция, които изграждат доверие и Ви позволяват да управлявате уверено бизнеса си.

 

Бизнес среща

Кога това, което работи, си струва да се промени?

Как вътрешният одит може да изгради доверие чрез трансформация.

Открийте повече

 • Вътрешен одит и аутсорсинг/съвместно снабдяване

  Услугата за аутсорсинг/съвместно снабдяване на вътрешен одит е предназначена да помогне на заинтересованите страни да изпълняват своите задължения по вътрепен одит и да осигури стойност на техните бизнес партньори от гледна точка на риска и контрола. С подход, основан на целите и стратегията на организацията, можем да помогнем на функцията за вътрешна оценка да постигне своята визия и да приложи устойчиви промени в начина, по който функцията за вътрешна оценка функционира и взаимодейства с бизнеса.

  Ние използваме цифрово разрешени решения в цялата си методология за вътрешна оценка, за да помогнем на нашите клиенти да предоставят по -добра представа за риска. Нашите професионалисти имат опит в провеждането на одити с голямо въздействие на всички аспекти на бизнеса и свързаните с тях рискове, включително технологиите, операциите и нововъзникващите, репутационни и финансови рискове. Ние също така извършваме специални прегледи за вътрешна оценка, включително разследвания и одитни комитети и искания на изпълнителното ръководство.

 • Диагностика на вътрешния одит

  Диагностиката помага на нашите клиенти да оценят обективно своята функция за вътрешен одит. Тя включва препоръки за това как чрез вътрешия одит може да постигнат целите, да подобри ефективността и да се дадат резултати в съответствие с очакванията на заинтересованите страни.

  Оценката използва технологията, за да включи сравнителен анализ, съвместни проучвания и функционални съображения за ефективност, за да помогне на нашите клиенти да разберат целта си и да създадат визия за бъдещето. Като част от тази оценка, ние също помагаме да се определи съответствието на функцията за вътрешна оценка с стандартите на Института за вътрешен одит (IIA).

 • Трансформация на вътрешния одит

  Услугите за трансформация на вътрешния одит използват дигитален и целенасочен подход, за да помогнат на компаниите да разработят обновена стратегия, и пътна карта към визията си за бъдещето. Трансформацията на вътрешния одит е поредица от инициативи, подкрепени от технологиите, които помагат на функцията за вътрешна оценка да се адаптира към промените, настъпващи в нейната организация и среда. Трансформираната стратегия за вътрешен одит ще ви позволи да се развивате и да отговаряте на нуждите на бизнеса - както днес, така и утре. Ние помагаме на нашите клиенти да преодолеят разликата между фокусирането върху рисковете, пред които са изправени днес, и разработването на процесите, от които се нуждаят за справяне с рисковете от бъдещото състояние, като същевременно ангажираме хората ви да си сътрудничат за промяната.

  Ние можем да помогнем на Вашата функция за вътрешен одит да осигури:

  • Подобрена стратегическа стойност и докладване пред борда и ключовите изпълнителни заинтересовани страни
  • Технологични решения
  • По -добро привеждане в съответствие с вътрешния одит
  • Подобрена представа за рисковете (вътрешни и външни)
  • Прозрения, свързани с сектора
  • Разширено покритие на риска
  • Ефективност на разходите за бизнеса
 • Тестване на SOX контролите за вътрешен одит

  Ние помагаме на мениджмънта да рационализира и подобрява неговата среда за вътрешен контрол и да използва технологията, за да спести усилия, като същевременно получи оптимално покритие на риска. Освен това ние помагаме на компаниите да извършват вътрешен контрол върху тестването на финансовата отчетност (ICFR) от името на ръководството спрямо съответните регулаторни стандарти, включително раздел 404 на Sarbanes-Oxley (SOX 404), японските финансови инструменти и борсовия закон (известен като J-SOX), и други.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.