Данни и кибер право

Дигитализацията трансформира взаимоотношенията между бизнеса, физическите лица и правителствата. Това изисква предприятията да се защитават срещу регулаторни санкции и репутационен риск — и да го правят с бързите темпове, които дигиталните средства позволяват.

Какво може да направи EY за Вас

Дигиталната икономика се движи от данни. Нарушаването на регулациите може да доведе до вреди за репутацията и огромни глоби в области като облачни компютърни технологии, интернет на нещата, социални медии и анализи на големи данни.

Практиките за поверителност в съответствие с изискванията са жизненоважен елемент на корпоративното управление и отчетността. Притесненията по отношение на негативната публичност представляват ключов фактор в усилията на организациите за улесняване спазването на изискванията за защита на данните.

Нашата глобална мрежа от специалисти по правна и информационна сигурност, обхващаща повече от 80 юрисдикции, ни дава възможност да покрием въпросите за защита на данните и киберсигурността по целия свят, включително следното:

  • Съответстващи проекти за големи данни
  • Съответствие с новия Общ регламент на ЕС за защита на данните
  • Оценки на въздействието върху поверителността
  • Съответствие при използването на социалните медии
  • Управление на пробиви в киберсигурността
  • Политики за сигурност на данните и тяхното приложение
  • Поверителност чрез дизайн в разработването на цифрови продукти
  • Съответствие на облачните компютърни технологии
  • Защита на данните в мобилните приложения
  • Рамки за международни трансфери на данни

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.