Услуги за съответствие и управление на предприятия

Ние предлагаме специфично адаптиран подход за справяне с текущите предизвикателства за съответствие и управление на предприятието. Нашите управлявани услуги са технологично активирани и структурирани така, че да стимулират ефективност, намаляване на риска и прозрачност на разходите спрямо вашата програма за съответствие и управление.

Related topics Law Tax compliance

Какво може да направи EY за вас

С разрастването на мултинационалните компании корпоративните им структури стават все по-големи и сложни, което поражда предизвикателството да се установи дали всички техни юридически лица спазват местните фирмени законодателства. Нарастващото регулаторно изискване за прозрачност на корпоративната структура налага фирмите да разполагат със силен контрол върху статута и развитието на груповите структури.

Много компании ангажират един единствен доставчик на услуги, който може да изпълни последователно задълженията за съответствие и управление в целия свят. Именно тук се включват екипите на EY.

EY разполага с наистина глобална практика за съответствие и управление на предприятията (ECG), която е част от Правните услуги на EY и е направила значителни инвестиции в технологията в подкрепа на иновативен глобален модел за предоставяне на услуги. Ние се фокусираме върху реализирането на ефективност от гледна точка на време и разходи, както и повишаването на стойността чрез използване на стандартизация, автоматизация и анализ на данни.

Сътрудничеството с екипите на EY означава, че се възползвате от една точка за контакт по отношение на всички изисквания за съответствие на вашето предприятие, с подкрепа от местни специалисти във всяка от вашите юрисдикции, осигуряващи последователна и хармонизирана услуга, както и пълен надзор върху глобалното предоставяне на услугата за вас. Ние предлагаме на клиентите сигурност с фиксирано възнаграждение в рамките на предлаганите услуги.

Ние улесняваме стратегическия подход за рутинно съответствие и съответствие на сделките и предоставяме на нашите клиенти специфично разработен анализ и задълбочени познания. Това спомага за непрекъснато подобряване на организационното съответствие и управление, разработени за осигуряване на ефективна подкрепа за бизнеса им.

Нашите услуги

Екипите на EY предоставят богат набор от услуги, които са разработени и усъвършенствани в отговор на потребностите на клиента:

 • Консултантски услуги в областта на управлението

  Подкрепяме изискванията за управление на предприятията в широк спектър от проекти за управление. Проектите могат да бъдат свързани със сделки; предизвикани от сезонни пикове на работния процес или трансформация на организацията; или да бъдат предприети за осигуряване на увереност за Съвета и други заинтересовани страни относно качеството на данните или статута на предприятието.  

  Ние можем да разработим проектите по начин, който да отговори на вашите изисквания. Нашите услуги включват:
  • Подкрепа за съвета, включително помощ при рутинни и нерутинни заседания на съвета и комитетите
  • Дългосрочни командировки и временна подкрепа
  • Услуги за изготвяне и преглед на политики за управление
  • Изготвяне на диаграма на организационната структура
  • Прегледи на функционален отдел за управление
  • Вътрешно организационно подпомагане за изпълнение на нови местни или регионални регулаторни изисквания

  Последните проекти включват:

  • Организационна схема за фармацевтична фирма от списъка на най-големите 500 компании на списание Fortune
  • Преглед на целевата ефективност на оперативния модел на функцията за управление на компания за комунални услуги, включена в индекса FTSE 250
 • Услуги за управление на предприятието

  Каквато и да е организационната ви структура, екипите на EY могат да предоставят безупречни услуги за управление на предприятието, поддържайки доброто състояние на вашите компании и избягвайки санкции и нарушения.

  1.  Проверки на "здравословното състояние"

  Корпоративните проверки на "здравословното състояние" валидират корпоративните данни и статута на съответствие на предприятията от групата. Прегледът на здравословното състояние прави проверка на данните, съхранявани в предприятието и ги сравнява с данните от местните публични регистри и местните законови регистри, за да съпостави всички източници на данни. Като резултат от проверката, екипите на EY ви предоставят оценка на риска, позволяваща разграничение между съществени и несъществени въпроси, заедно с подробен план за корекцията им. Придобиващите клиенти, тези със сложна структура на групата или организации, които търсят диагностичен преглед (дю дилиджънс) за предоставяне на увереност, могат да се възползват от тази услуга.

  Последните проекти включват:

  • Проект за проверка на здравословното състояние, обхващащ 400 предприятия за голяма европейска банка, извършен в рамките на шест седмици
  2. Ежегодно съответствие

  Ежегодната услуга за съответствие включва всички задължителни законови изисквания, като например:

  • Съдействие по отношение на всички формалности в края на годината
  • Поддържане на фирмена документация
  • Изготвяне и подаване на повтарящи се декларации с местния регистър
  • Напомняне за предстоящи срокове за съответствие
  • Актуализация на вътрешната система за управление на юридическото лице
  • Постигане на отчетност за съответствие в реално време
  3. Промени, възникващи в резултат на събития

  Ние предоставяме рутинни корпоративни промени, като например смяна на директора или регистрирания адрес, както и промени в акционерните участия или акционерния капитал, изисквания, свързани с пълномощни или подписване на документи и промени в правни документи като членове, устави или учредителни документи.

  EY подпомага компании, клонове и представителства в случай на събития от жизнения цикъл на предприятията, като например:

  • Учредяване
  • Закриване, ликвидация и / или дерегистрация
  • Репатриране на парични средства, като например разпределение на дивиденти и вноски в капитала

  Имаме набор от разнородни глобални клиенти, включително:

  • Телекомуникационна организация от индекса FTSE 250
  • Конгломерат от списъка на 100-те най-големи компании на S&P, който се търгува на фондовата борса в Ню Йорк
  • Компания за потребителски електронни стоки с централа в Пекин, търгувана на фондовата борса в Хонконг
  4. Знания и обучение

  Платформата за знания на EY предоставя на клиентите, събрани на едно място, точни и практически полезни глобални данни за съответствие с корпоративните изисквания. Програмата за обучение на EY за директори и служители спомага за намаляване на управленския риска на дъщерните предприятия и осигурява подходяща и специфично съобразена подкрепа в рамките цялата ваша международна общност на директори на дъщерни предприятия.

  Ние предлагаме и обучение по поръчка, базирано на вашите организационни политики и предоставяме наръчници за директори, съдържащи практическа информация, включително референтни материали. Обучението се предоставя онлайн или чрез традиционни присъствени сесии в цял свят.

  Последните проекти включват:

  • Програма за обучение на директори в 40 юрисдикции за многонационална компания със седалище в САЩ
 • Технология

  Услугите ни се реализират с помощта на технологии и като използвате нашия клиентски портал можете да получите достъп до услуги ни от едно място.

  Технологичните инструменти на EY включват:

  1. Управление на предприятия
  • Работно табло за съответствие и анализ. Екипите на EY предоставят на клиентите достъп до запазена технологична платформа за съответствие, която осигурява работни табла и анализи в реално време, показващи състоянието на съответствие в цялата организация, включително календар на сроковете за съответствие и състоянието на работния процес.
  • Инструмент за самообслужване за промяна, породена в резултат на събития. Този инструмент ви позволява лесно да ни инструктирате и да следите състоянието на заявките чрез адаптивни работни табла и отчети.
  • Инструмент за проверка на "здравословното състояние". Този инструмент помага за преглед на корпоративните субекти чрез ефективно извличане на основни корпоративни данни от вашата съществуваща система за управление на предприятието и валидиране на данните спрямо публично поддържания регистър в повече от 120 държави в световен план. Той осигурява динамично отчитане на работното табло за проблеми с корпоративни данни, нарушения на съответствието и задълбочени познания за управлението и контрола, което ви позволява лесно да идентифицирате потенциални или действителни рискове и коригиращи действия.  
  2. Знания и обучение
  • Глобална програма за електронно обучение за директори. Можете да получите достъп до обучение чрез вашата собствена платформа за обучение или такава, чийто хост са екипи на EY. Основната функционалност включва възможност за проследяване на усвояването на познанията от обучението във вашата организация.
  • Корпоративна платформа за знания. Задълбочете се в актуализации по въпроси за съответствието в реално време във всички ваши юрисдикции, както и пълния набор от практически въпроси за данни, свързани с фирменото право.

      Автомобил със задвижване на четирите колела

Как можете да превърнете управлението на предприятието в ефективно управление?

Надеждното управление на юридически лица играе ключова роля за намаляване на риска и постигане на бизнес стратегия - въпреки това много бизнеси не успяват.

Научете повече за EY

 

 

Глобален модел за предоставяне на услугите

Специалистите на EY в областта на управлението и съответствието са навсякъде по света, в повече от 140 държави, за да предоставят специализирани услуги за съответствие.

Глобалният модел за предоставяне на услуги на EY включва една единствена точка за контакт за клиенти, както и местни специалисти, регионални офшорни центрове за предоставяне на услуги и екипи за ангажименти по места. Тази комбинация от ресурси означава, че винаги работим в правилната часова зона, с правилното ниво на експертни познания и с подходящите разходи за ресурси.

Екипите на EY могат да дадат сигурност на разходите за клиентите с фиксирана такса за съответствие за годината, както и специално възложена работа. Екипите могат да предоставят рамка за оценка за сравняване на разходите, така че да можете да прегледате текущите си разходи за съответствие и поддръжка на предприятието, включително вътрешни и външни разходи. Това помага на клиентите, които се оказват под увеличаващия се натиск на разходите. След предоставяне на анализ на разходите, екипите на EY могат да помогнат на клиентите да приложат устойчива програма за съкращаването им.

Подход, базиран на риска, означава, че ние постигаме предвидимост и намаляване на риска в рамките на функцията за съответствие.

Фирмите членки на EY не практикуват право, когато това не е разрешено от местното законодателство или наредба.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.