Устойчивостта е способността на обществото да подобрява качеството на живот в дългосрочен план. Ние сме тук, за да подкрепим процеса.

Боян Рашев

Съдружник, EY denkstatt
Офис Sofia, BG

Боян е съдружник в услугите за устойчиво развитие на EY denkstatt, с фокус върху околната среда, енергията и ресурсите.

От 2003 г. работи върху различни аспекти на устойчивостта с различни институции в България, Европейският съюз и по света.

От 2007 до 2024 година е основател и управляващ съдружник на denkstatt България.

Боян притежава бакалавърска и магистърска степен по управление на околната среда и ресурсите от BTU Cottbus, Германия.

Как Боян изгражда по-добър работен свят?

Изграждам по-добър работен свят като подкрепям както българското, така и глобалното общество да поддържа способността си да подобрява жизнения стандарт в дългосрочен план.

Свържете се с Боян