Danail Gecev

Данаил Гецев

Асоцииран съдружник, Одит, Експерт по МСФО

Одитор, Експерт по МСФО. Подпомага предприятията при прилагането на новите счетоводни стандарти.

Areas of focus Assurance
Офис Sofia, BG

Данаил Гецев е Асоцииран съдружник в Одит практиката на EY. Той се присъединява към EY през септември 2006 г.

Данаил има богат професионален опит в предоставянето на одитни услуги на местни и мултинационални компании в различни индустрии като недвижимите имоти, автомобилната индустрия, търговията на дребно и на едро, технологиите, енергетиката и други. Данаил е обслужвал големи държавни и общински предприятия. През последните години той се фокусира върху предоставянето на одитни услуги в центровете за споделени услуги (SSC).

В ролята си както на експерт по МСФО, така и на експерт по въпросите на приходите и лизинга, Данаил изнася вътрешнофирмени и външни лекции по въпроси, свързани с МСФО. Той организира и провежда технически семинари по актуални теми за финансово отчитане, предоставя технически консултации по сложни финансово-счетоводни въпроси; ръководи редица проекти за преобразуване по МСФО за български и чуждестранни дъщерни дружества на мултинационални компании.

Данаил притежава магистърска степен по Финанси и банки от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е български дипломиран експерт-счетоводител и член на Асоциацията на експерт-счетоводителите (АССА) във Великобритания. Освен това, Данаил е сертифициран вътрешен одитор (CIA) и член на Института на вътрешните одитори в България.

Как Данаил изгражда един по-добър работен свят?

В ерата на трансформацията, в която технологиите оформят бъдещето на нашата професия, аз се стремя да дам възможност да развием силни, приобщаващи и интегрирани екипи, които предоставят най-качествени услуги на нашите клиенти.

Свържете се с Данаил