Danail Gecev

Данаил Гецев

Съдружник, Одит, Експерт по МСФО

Одитор, Експерт по МСФО. Подпомага предприятията при прилагането на новите счетоводни стандарти.

Areas of focus Assurance
Офис Sofia, BG

Данаил Гецев е Съдружник в Одит практиката на EY. Той се присъединява към EY през септември 2006 г.

Данаил има богат професионален опит в предоставянето на одитни услуги на местни и мултинационални компании в различни индустрии като недвижимите имоти, автомобилната индустрия, търговията на дребно и на едро, технологиите, енергетиката и други. Данаил е обслужвал големи държавни и общински предприятия. През последните години той се фокусира върху предоставянето на одитни услуги в центровете за споделени услуги (SSC).

В ролята си както на експерт по МСФО, така и на експерт по въпросите на приходите и лизинга, Данаил изнася вътрешнофирмени и външни лекции по въпроси, свързани с МСФО. Той организира и провежда технически семинари по актуални теми за финансово отчитане, предоставя технически консултации по сложни финансово-счетоводни въпроси; ръководи редица проекти за преобразуване по МСФО за български и чуждестранни дъщерни дружества на мултинационални компании.

Данаил притежава магистърска степен по Финанси и банки от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е български дипломиран експерт-счетоводител и член на Асоциацията на експерт-счетоводителите (АССА) във Великобритания. Освен това, Данаил е сертифициран вътрешен одитор (CIA) и член на Института на вътрешните одитори в България.

Как Данаил изгражда един по-добър работен свят?

В ерата на трансформацията, в която технологиите оформят бъдещето на нашата професия, аз се стремя да дам възможност да развием силни, приобщаващи и интегрирани екипи, които предоставят най-качествени услуги на нашите клиенти.

Свържете се с Данаил