Diana Nikolaeva

Диана Николаева-Митровска

Съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки“. Запалена по бизнес оценките, страстен ценител на музиката, изкуството и баскетбола. Горда майка на двама синове.

Диана Николаева е съдружник, който ръководи предлагането на стратегия и сделки (SaT) в EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово. Тя ръководи и функцията за Качество и управление на риска в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия (CESA). Присъединява се към EY през 1999 г. и има уникалната възможност да изгради бизнеса на EY за предоставяне на консултантски услуги по сделки в цяла България. След като е повишена няколко пъти, Диана става съдружник през 2005 г.

Диана има над 28-годишен богат опит в изготвянето на бизнес оценки, корпоративното управление, сливане и придобиване на предприятия, финансов анализ и инвестиционно консултиране, преструктуриране и приватизация и предоставянето на услуги по финансов дю дилиджънс. Тя ръководи  всички проекти в областта на банките и финансите, застраховането, транспорта, телекомуникациите, инфраструктурата, недвижимите имоти, производството, енергетиката и много други сектори - както в България, така и Северна Македония, Албания и Косово.

Диана участва в множество проекти в Унгария, Полша, Чехия, балтийските страни, Хърватия, Румъния, Сърбия, Гърция и Турция.

Тя консултира публични и частни компании и прави анализ в контекста на инвестициите, приватизацията, сливанията и придобиванията от началото на 90-те години. Някои от най-новите нейни проекти са свързани с авиокомпании, банки като Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, застрахователни компании и пенсионни фондове, потребителското финансиране и още много други.

Диана има магистърска степен по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство и е член на програмата Pew Economic Freedom на Джорджтаун университет във Вашингтон, САЩ. Диана е сертифициран член на Института за специализирани финансови анализатори - CFA Institute, както и лицензиран бизнес оценител в редица държави.

Как Диана изгражда един по-добър работен свят?

"Изграждам по-добър работен свят с огромната подкрепа на екипа от отдела „Стратегия и сделки“ в EY Bulgaria, помагайки на организациите да се преобразуват с цел постигане на едно по-добро бъдеще."

Свържете се с Диана