Evguenia Tzenova

Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

Areas of focus Tax Tax compliance
Офис Sofia, BG

Евгения Ценова е Съдружник в отдел „Данъци“ на EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Тя има над 20-годишен опит в областта на счетоводството и международното данъчно облагане.

Евгения се присъединява към Ernst & Young Преди да се присъедини към EY през 1999 г., тя е началник на отдел в Министерството на финансите на България в Главна данъчна дирекция. Тя става Асоцииран партньор през 2019 година.

Евгения има богат опит в сферата на предоставянето на услуги по спазване на данъчното законодателство и на консултантски услуги, свързани с различни индустрии, включително застраховане, банки, производство, строителство, нефт и газ, дистрибуция, фармацевтични продукти и други. Ръководила е много проекти за предоставяне на консултантски услуги в сферата на корпоративните данъци. Има богат опит и в ръководенето на проекти, свързани с данъчен дю дилиджънс и сделки по бизнес придобивания. Също така, Евгения ръководи проекти за трансферно ценообразуване на големи български филиали на международни компании.

Евгения притежава докторска степен по Икономика от Университета за национално и световно стопанство в София, България. Освен това, тя изнася лекции върху процедурите за данъчен одит в Университета за национално и световно стопанство и по време на различни национални и международни семинари.

Как Евгения изгражда по-добър работен свят?

Във време на безпрецедентна промяна в данъчното облагане на международните бизнес операции е наложително многонационалните предприятия да получат задълбочени, перспективни стратегически съвети относно спазването и управлението на своите данъчни задължения.

Свържете се с Евгения