Photographic portrait of Христо Стоянов

Христо Стоянов

ACCA, Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол

Contact us