Photographic portrait of Христо Стоянов

Христо Стоянов

FCCA, Директор, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол и Бизнес консултиране

Contact us