Ivaylo Kolev

Ивайло Колев

Съдружник Одит, ЕY България Ръководител на местен център за индустриални продукти, Одит

Ръководител на местен център за индустриални продукти; запален моторист.

Areas of focus Assurance Industrials
Офис Sofia, BG

Ивайло Колев е съдружник в Одит практиката на EY България. Той има над 18 години опит в областта на одита в национални и международни компании от различни сектори на индустрията с акцент върху промишлеността, енергетиката, електрониката и автомобилостроенето.

Ивайло има опит в отчитането по МСФО и тестването на контроли и доказването на препоръки към клиентите относно прилагане на ефективна среда за вътрешен контрол и подходящи счетоводни политики.

Ивайло води различни обучения за вътрешни, меки и одитни умения, както и външни обучения по различни въпроси на МСФО и презентации за клиенти по специфични области на одита/ счетоводството. Той е експерт по МСФО 15 и член на екипа на директора, който отговаря за практиките в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия (CESA).

Ивайло има магистърска степен по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство в България. Също така, той е член на Института на сертифицираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България от 2010 г. Освен това, от 2008 г. Ивайло е член на Асоциацията на експерт-счетоводителите (ACCA) във Великобритания.

Как Ивайло изгражда един по-добър работен свят?

"В ежедневната си работа винаги се стремя да дам най-добрата стойност на клиента и да обърна внимание на всеки детайл.“

Контакт Ивайло