Klimentina Rasheva
Лидерите са изправени пред предизвикателството да намерят баланс между смекчаването на риска и поддържането на растежа. Те трябва да продължат да се стремят към успех – имаме нужда от здрав бизнес, за да управляваме рисковете.

Климентина Рашева

Съдружник, EY denkstatt
Офис Sofia, BG

Съдружник в EY denkstatt с фокус към стратегиите за устойчивост.

Климентина работи в сферата на устойчивостта от 17 години в придобитата от EY компания denkstatt.
Магистър връзки с обществеността, СУ „Св. Климент Охридски”.

Как Климентина изгражда по-добър работен свят

Гледам на изграждането на по-добрър работен свят като функция на доброто лидерство. Важно е да умеем да адаптираме себе си и контекста, в който работим.

 

Свържете се с Климентина