Милка Начева–Иванова
При предоставянето на одит услуги в условията на бързо развиваща се бизнес среда, в нашата професия е задължително да сме иновативни, актуални и ангажирани за постигане на най-високите стандарти за качество.

Милка Начева–Иванова

Съдружник, лидер на Одит практиката за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Одит съдружник в EY. Изключително горда с работата, която екипът на EY извършва. Любител на магията, съдържаща се в малките жестове като усмивката; намира отмора с фентъзи книга в ръка.

Милка Начева е съдружник и лидер на Одит отдела за EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Тя работи в EY от 20 години; става съдружник през 2015 г.

Милка има богат професионален опит в областта на одита и счетоводството. Тя отговаря за цялостното планиране, координацията и изпълнението на одитните ангажименти във всичките им фази, като осигурява навременното решаване на възникналите казуси, комуникацията с ръководството на клиента и високото качество на всички предоставени услуги.

Тя ръководи одитите на компании в секторите на финансовите услуги, енергетиката и комуналните услуги, телекомуникациите и други индустрии. През годините Милка преподава в семинари по МСФО теми и изнася лекции, свързани с одита и финансовото отчитане, на колегите в рамките на EY – на местно и международно ниво в Европа, Близкия изток, Индия и Африка, както и на клиентите и регулаторите.

Милка е завършила Счетоводство и контрол в Университета за национално и световно стопанство в София, България. Тя е член на Асоциацията на експерт-счетоводителите във Великобритания (ACCA) и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България. Също така е сертифициран вътрешен одитор (CIA) към Международния институт на вътрешните одитори.

Как Милка изгражда един по-добър работен свят?

„В ролята ми на лидер на Одит практиката, основния ми приоритет е да подкрепям развитието и да инвестирам време и усилия в подкрепа на хората от ЕУ екипа, за да подобряваме качеството на одита и да стимулираме иновациите, така че да можем да отговорим на различните очаквания на нашите клиенти и на обществото в една динамична и бързо променяща се среда, като предоставяме услуги от най-високо качество.“

Свържете се с Милка