Nikolay Garnev

Николай Гърнев

Управляващ съдружник за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Ръководител по управление на риска – за Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия (CESA)

Управляващ съдружник за страната. Говори четири езика. Поддръжник на многообразието и приобщаването.

Николай Гърнев е управляващ съдружник за EY България, Северна Македония, Албания и Косово. От октомври 2015 г. той е и ръководител по управление на риска за Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия (CESA). 

Николай се присъединява към EY през 2006 г. като ръководител, със седалище в Букурещ, Румъния и малко след това – през юли 2007 г. става съдружник в Одит практиката на  българския офис. Притежавайки богат опит от друга компания Big 4, приносът на Николай за растеж на одит практиката в България е значителен. След много успешно и продуктивно време в EY, през 2013 г. Николай е избран за управляващ съдружник на ЕY за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Николай има над двадесетгодишен опит в работата с международни и местни клиенти в редица страни на Югоизточна Европа. Той има богат опит в сферата на предоставяне на одит услуги, консултиране по бизнес сделки в много сектори, предимно банков, застрахователен, недвижими имоти и енергетика. Притежава голям опит в прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане и други регулаторни рамки.

Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, България. Той е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) на Обединеното кралство и на Института на дипломираните счетоводители (ИДЕС) в България.

Как Николай изгражда един по-добър работен свят?

Като съдружник на ЕY считам, че потенциалът на даден човек може да бъде видян само през призмата на работа рамо до рамо с цел постигане на общата цел – изграждане на един по-добър работещ свят. Вярвам, че е от изключителна важност да опознаем хората от EY. Също така, вярвам в културата на откритата комуникация и сътрудничество, която води до успех.

Свържете се с Николай