Ребека Клейтман

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банково и финансово право, реструктурирания и трудово право.

Офис Sofia, BG

Ребека има богат опит със сливания и придобивания, преструктуриране, несъстоятелност, банково и финансово регулиране, паспортиране на банкови лицензи, небанкови финансови институции, международни финанси и заетост, включително съдебни спорове за работа.

В Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, Ребека ръководи трудовото законодателство и практиките на финансово регулиране. Тя също е член на екипа за сливания и придобивания. Тя ръководи сделки за сливания и придобивания, включително правни проверки, преговори, подписване на споразумения за прехвърляне и приключване на транзакция.

По отношение на финансовото регулиране Ребека съветва клиентите при кредитни сделки, включително подкрепа при преговори и усвояване. Тя също така е отговорна за консултации по отношение на ценни книжа, базирани на ISDA договорености и разпоредби.
Ребека също е един от основните членове на EYnovation в България - програма, подпомагаща стартиращи фирми с иновативни решения в техния растеж и разширяване.

Казуси

  • Ребека е консултирала международни финансови институции за тяхното създаване в България, започване на операции и преструктуриране, прегледи за съответствие и съвети и покритие на всички спомагателни услуги като въпроси за защита на данните, регистрация на търговски марки, изготвяне на вътрешните правила на дадена операция и общите условия, спазване на закона за защита на потребителите и др.
  • Ребека има богат опит в международни финансови договорености, включително такива, базирани на LMA, адаптиране за съответствие с българското законодателство, договорености за рефинансиране и изработване на процедури, тя е действала както като водещ, така и като регионален съветник по отношение на редица синдикации, управлявани от местни и чуждестранни закон.
  • Ребека има богат опит в международни сделки, включващи трансгранични дължими проверки в Австрия, Македония, Германия и България и др.
  • По време на своята кариера, Ребека е натрупала богат опит в структурирането и изпълнението на сделки за сливания и придобивания, включително придобиване на компании от регулирани сектори (като регистрирани компании, компании от енергийния сектор, компании от химическата индустрия, медицински изделия, банки, финансови институции, застрахователни компании и др.). Участвала е и е ръководила редица проверки, включително разглеждане на рисковете и структуриране на план за действие за намаляване на риска.
  • Ребека е консултирала редица клиенти от регулирани и нерегулирани индустрии (напр. Застраховане, банково дело и фармацевтични продукти) относно масови уволнения, уволнения на ключови служители, прекратяване на операции чрез пълно уволнение на служители, процедури за уведомяване и консултации.

Contact Rebeka