Ребека Клейтман

Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

Офис Sofia, BG

Ребека има богат опит със сливания и придобивания, реструктурирания, несъстоятелност, банкова и финансова регулация, паспортиране на банкови лицензи, небанкови финансови институции, международни финансирания и трудово право, включително трудови спорове.

В Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, Ребека ръководи трудово-правната и финансовата практика. Тя е член и на екипа за сливания и придобивания. Ребека ръководи сделки за сливания и придобивания, включително правни анализи, преговори и пълно правно съдействие до окончателно приключване на сделките.

По отношение на финансовото регулиране Ребека съветва клиентите при кредитни сделки, включително оказване на съдействие при преговори и усвояване. Тя също така е отговорна за консултации по отношение на ценни книжа, договори базирани на ISDA и др.

Ребека е един от основните мениджъри в екипа на EYnovation в България - програма, подпомагаща стартиращи фирми с иновативни решения в техния растеж и разширяване. Ребека е и основен лектор в HR Academy – програма предлагаща пълно обучение на лица, занимаваща се в сектора Човешки ресурси, която обхваща правни, данъчни, счетоводни и др. аспекти, касаещи служителите.

Опит

  • Ребека е консултирала международни финансови институции за тяхното създаване в България, започване на операции и преструктуриране, прегледи за съответствие и съвети и покритие на всички спомагателни услуги като въпроси за защита на данните, регистрация на търговски марки, изготвяне на вътрешните правила на дадена операция и общите условия, спазване на закона за защита на потребителите и др.
  • Ребека има богат опит в международни финансирания, включително такива, базирани на LMA. Тя е действала както като водещ, така и като местен консултант по отношение на редица синдикати от кредитори, регулирани от местни и чуждестранни законодателства.
  • Ребека има богат опит в международни сделки, включващи трансгранични анализи в Австрия, Македония, Германия и България и др.
  • По време на своята кариера, Ребека е натрупала богат опит в структурирането и изпълнението на сделки за сливания и придобивания, включително придобиване на компании от регулирани сектори (като регистрирани компании, компании от енергийния сектор, компании от химическата индустрия, медицински изделия, банки, финансови институции, застрахователни компании и др.).
  • Ребека е консултирала редица клиенти от регулирани и нерегулирани индустрии (напр. застраховане, банково дело и фармацевтичен сектор относно масови уволнения, уволнения на ключови служители, прекратяване на операции чрез пълно уволнение на служители, процедури за уведомяване и консултации.

Contact Rebeka