Viktor Mitev

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

Areas of focus Tax Tax function operations
Офис Sofia, BG

Виктор Митев е съдружник в отдел Данъци на ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово.

Виктор има дългогодишен опит в сферата на счетоводството и данъчното право с основен фокус върху международни данъци, трансферни цени и сделки по придобивания.

Виктор е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA) и притежава магистърска степен LLM със специалност Международно данъчно право към Виенския университет по икономика и бизнес в Австрия. Работил е като член на комисията по преглед на съдържанието на данъчните изпити в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България, както и е изпълнявал назначения от българския съд като вещо лице по спорове, касаещи трансферно ценообразуване.

През 2011 г. Виктор е част от данъчния екип по консултиране на сделки по придобивания в EY Франкфурт, Германия. Преди да стане част от екипа на EY през 2008 г., Виктор трупа професионален опит в данъчното счетоводство в Солт Лейк Сити, САЩ.

Как Виктор изгражда един по-добър работен свят?

"Във времена на съществена бизнес и социална трансформация, държавите от Югоизточна Европа трябва с бързи стъпки да въведат нови и комплексни правила в сферата на международното данъчно облагане. В ролята ми на международен данъчен консултант помагам на водещи световни компании да намерят ориентир и оставят устойчив отпечатък в региона, като  проактивно споделям най-добри международно установени практики с местни предприемачи и представители на държавните институции."

Свържете се с Виктор