14 XI 2019
Ultra wide night aerial view of downtown district in Sofia, Bulgaria

Doing business in Bulgaria

От

EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

14 XI 2019

Съвсем наскоро EY публикува годишният анализ „Doing business in Bulgaria”, който съдържа всеобхватен данъчен и правен анализ на бизнес средата в България.

България е разположена на Балканите и на север граничи с Румъния, на запад – с Република Сърбия и Северна Македония, на юг – с Гърция и Турция и на изток – с Черно море. Река Дунав отделя България от Румъния и я свързва със страните от Европа. Черно море осигурява достъп по вода до Русия, Украйна и Грузия и, през Босфора, чак до Световния океан. Местоположението ѝ в Югоизточна Европа я поставя на кръстопът на важни маршрути, свързващи Западна Европа с Близкия Изток, Русия и Азия. Стратегическото местоположение в съчетание с развитата транспортна инфраструктура води до тесни икономически връзки с други държави. България има четири търговски летища – в София, Пловдив, Варна и Бургас – които извършват международни и вътрешни полети.

През последните няколко години България се радва на период на устойчив икономически растеж и политическа стабилност и се класира на 50-о място в индекса „Doing business 2019” на Световната банка. Bloomberg класира България като шестата най-добра страна за бизнес в Източна Европа и Централна Азия. A. T. Kearney класира България на 15-о място в световен мащаб като аутсорсинг дестинация. Понастоящем в докладите на BMI се споменава, че през следващото десетилетие България ще има обещаващ потенциал за растеж поради своята конкурентна работна сила, нарастваща политическа стабилност и потенциал за увеличаване на производствения капацитет. Българската икономика показва признаци на възстановяване след рецесията през 2014 г. и 2015 г., като страната изглежда добре позиционирана за привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през следващите няколко години; прогнозираният растеж на реалния БВП ще бъде средно над 2,8% през следващите 10 години.

България постига значителен напредък през последните 25 години, като реформира икономиката си в съответствие с политическите промени, които се случват в страната. Присъединяването към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. е движеща сила за реформи, модернизация и сближаване с жизнения стандарт на ЕС. Увеличението на частното потребление и на износа в България през
2017 г. и 2018 г. са сред основните двигатели на икономически растеж. Частното потребление ще бъде все още един от основните двигатели на икономически растеж в България през 2019 г., но преките чуждестранни инвестиции, еврофондовете и дигиталната трансформация също ще допринесат за растежа на местната икономика. Очаква се спад на износа в целия регион на Централна и Източна Европа. Таблицата на следващата страница представя основните макроикономически показатели за последните пет години и прогнози до 2023 г.

Анализът обхваща следните области:

01   Въведение

02  България на пръв поглед
03  Профил на страната: обща информация, география, демография
04  Бизнес пейзаж: икономика, финансова система, ключови сектори, причини да инвестирате, външна търговия

10  Бизнес стимули
12   Данъчни стимули
12   Други стимули
13   Възможности за финансиране от ЕС

14   Данъчен анализ
16   Лично данъчно облагане
17   Данък общ доход
19   Имиграция
21   Имуществени данъци
22   Корпоративен данък
25   Косвени данъци

30   Правно помагало
32   Стартиране на бизнес
32   Форми на бизнес
33   Придобиване на собственост
33   Регулации
33   Банки
34   Интелектуална собственост
34   Дигитален бизнес
34   Конкуренция и защита на потребителите
34   Защита на личните данни
35   Заетост

36   Счетоводство и финансова отчетност. Одит.

48  EY Bulgaria

Анализът “Doing business in Bulgaria” може да бъде изтеглен от следния линк

Накратко

Анализът засяга различни потенциални въпроси, които инвеститорите е възможно да срещнат в опита си да открият най-добрата дестинация за следващото си бизнес начинание. Разбира се, всеки трябва да е наясно, че икономическите, данъчните и правните пейзажи се изменят с времето, както и че съществуват редица подробности в индустриалните сектори и бизнес моделите на компаниите, които трябва да бъдат съблюдавани.

Повече за тази статия

От

EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization