30 ное 2020
Ultra wide night aerial view of downtown district in Sofia, Bulgaria

Doing business in Bulgaria 2020

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

30 ное 2020

Още

Съвсем наскоро EY публикува годишният анализ за 2020 година - „Doing business in Bulgaria”, който съдържа всеобхватен данъчен и правен анализ на бизнес средата в България.

През последните няколко години България се радва на период на устойчив икономически растеж и политическа стабилност - тя е класирана на 61-во място в индекса „Doing Business 2020“ на Световната банка и на 17-о място като аутсорсинг дестинация в глобалните изследвания на A. T. Kearney.

Докладите за BMI преди COVID за 2019 г. потвърждават, че България има обещаващ потенциал за растеж през следващото десетилетие поради икономически ефективната си работна ръка, нарастващата политическа стабилност и потенциал за увеличаване на производствения капацитет. Тъй като страната изглежда добре позиционирана за привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), очаква се ръстът на реалния БВП да бъде средно над 2,8% през следващите 10 години.

В съответствие с последните световни тенденции, в скорошни икономически доклади се очаква, че БВП за България през 2020 г. ще се свие от от 3,0-6,0% - това се предвижда от различни източници (Световна банка, Oxford Economics,  Министерство на финансите на България, УниКредит и др.). В неотдавнашния си икономически доклад за България от юни 2020 г. Oxford Economics прогнозира, че икономиката ще се възстанови рязко през второто полугодие 2020 г. с реален ръст на БВП от 4,7%, очакван за 2021 г., и стабилизиран темп от 3,04,3% след това.

Doing business in Bulgaria е наръчник с изчерпателен данъчен и правен анализ на бизнес средата в България. Той съдържа различни въпроси, които инвеститорите могат да имат, когато се опитват да намерят най-добрата дестинация за своите бизнес начинания.  С времето, обаче, икономическият, данъчният и правният аспекти се променят и има редица подробности във всеки сектор на индустрията и всеки бизнес модел на компанията, които трябва да се спазват. 

Препоръчваме Ви да отделите време, за да се запознаете с това ръководство и ако имате конкретни въпроси, моля свържете се с нас.

Пълната версия на Doing Business in Bulgaria 2020 може да бъде изтеглена от раздела „Още“ в лявата част на страницата.

Накратко

Анализът засяга различни потенциални въпроси, които инвеститорите е възможно да срещнат в опита си да открият най-добрата дестинация за следващото си бизнес начинание. Разбира се, всеки трябва да е наясно, че икономическите, данъчните и правните пейзажи се изменят с времето, както и че съществуват редица подробности в индустриалните сектори и бизнес моделите на компаниите, които трябва да бъдат съблюдавани.

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization