2 Време за четене 29 авг 2023
Top down view from drone on mall parking with many cars

Казваме "Довиждане" на синия талон

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

2 Време за четене 29 авг 2023

За нас беше удоволствие да подкрепим реформата за отпадане на синия контролен талон към свидетелството за управление на МПС, както и въвеждането на принципа “обслужване без гише” в редица случаи, в които от гражданите се изисква предоставяне на удостоверение за наследници.

С подкрепата на Европейската комисия, Ърнст и Янг България работи съвместно с Администрацията на Министерски съвет, Министерство на електронното управление и българските институции за подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса чрез въвеждането на услуги от типа „Епизоди от живота“, като част от цялостната реформа за намаляване на административната тежест.

🇧🇬🇪🇺 Изпълнението на проекта “Напредване на реформата в публичната администрация“, финансиран от #EU чрез Инструмент за техническа подкрепа #TSI, управляван от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ #EUReformSupport #DGReform, имаше за цел въвеждането на принципите на обслужване “на едно гише” и “без гише” за крайния потребител – гражданите и бизнеса, като трансформира процеса в посока намаляване на взаимодействията с публичната администрация при предоставяне на административни услуги. В рамките на проекта нашият екип разработи над 40 конкретни предложения за подобряване на административното обслужване в редица случаи като покупко-продажба на автомобил и недвижим имот, сключване на граждански брак и други. 

https://go.ey.com/45Pq7yS

Накратко

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization