10 Време за четене 1 март 2024
Trees Installation On A Skyscraper Of New York City, USA

Облекчение от данък върху недвижимите имоти

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации

10 Време за четене 1 март 2024

 

Разширява се възможността за ползване на данъчни облекчения за сгради с висок клас на енергийна ефективност.

Промените са продиктувани от динамичното развитие на европейското законодателство и повишаване на техническите изисквания за енергийна ефективност на сградите в България.

Новите правила стимулират постигане на по-добри показатели за енергопотребление като:

  • Предвиждат 100% данъчно облекчение за период от 6 до 10 години;*
  • Разширяват обхвата на допустимия сграден фонд;
  • Насърчават ползване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 
*При неизпълнение условията за ползване на освобождаване от облагане, е възможно налагане на глоби и лихви.

 

С какво можем да помогнем?

  • Предварителен анализ на приложимостта и възможността за максимизиране ползване на данъчни облекчения;
  • Съдействие с подготовка на необходимата документация;
  • Проследяване коректна приложимост на стимулите;
  • Допълнително съдействие с външни изпълнители.

Накратко

Нашият екип обединява професионалисти с над 15-годишен опит в подготовката и изпълнението на проекти в областта на безвъзмездното финансиране, насърчителните мерки и данъчни облекчения.

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации